16 Mayıs 2018 Çarşamba

C# XmlReader Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı Asp.net ve Microsoft Framework içerisinde kullanılan Xml okumak için kullanabileceğimiz bir sınıftır. XmlReader kullanımı içerisindeki metodları tanımaya başlayalım. Nerede hangisini kullanabileceğimizi öğrenmeliyiz.


XmlReader Metodları


Read: Xml dosya üzerindeki verileri okumamızı sağlayan metodumuzdur.
Skip: XmlReaderın üstünde olduğu node’un alt child node’larını okumadan bir sonraki node’a geçebileceğimiz metodumuz.
MoveToNextAttribute: XmlReaderın okuduğu nodu’un alt node’un sahip olduğu değerler arasında bir sonraki değere geçmeye yarayan metodumuz.


Özellikler:


Name: XmlReaderın okuduğu node’un adını geri çevirir.


Value: XmlReaderın okuduğu node’un value değerini döndürür.


NodeType: XmlReaderın okuduğu  node’un belirtilmiş olan tipini geri döndürür.


C# XmlReader Kullanımı :


     using System.Xml;


            string result = “”;

XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(“C://sqlogren.xml”);

while (xmlReader.Read())


result += (xmlReader.Name + “=” + xmlReader.Value);


xmlReader.Close();


 


XmlReader ile xml dosyalarımızı okurken bazı ayarları devamlı geçerli olacak şekilde ayarlayabiliriz. Böylece tüm ayaları kod ile yapmaktansa devamlı bir ayar çerçevesinde tüm node için geçerli olabilecek şekilde yapılandırmış olacağız.


IgnoreComments: Xml dosyamızın yorumların okunup okunulmayacağını ayarladığımız bölüm.


IgnoreWhitespace: Xml dosyamızın içerik bölümünde bulunan boşluk karakterlerinin okunup okunmayacağını belirttiğimiz bölüm.


CheckCharacters: Xml dosyamızın karaklerinin içindeki doğrulama yapılıp yapılmayacağını belirttiğimiz bölüm.


Yukarıdaki ayarlarımızın xml dosyasına yapılandırılmış olarak nasıl çalıştığına birlikte inceyelim.


C# XmlReader Örnek Kullanım:


XmlReaderSettings xmlReaderSett = new XmlReaderSettings();

xmlReaderSett.IgnoreComments = true;

xmlReaderSett.IgnoreWhitespace = true;

xmlReaderSett.CheckCharacters = true;


string result = “”;

XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(“C://sqlogren.xml”,xmlReaderSett);

while (xmlReader.Read())


result += (xmlReader.Name + “=” + xmlReader.Value);


xmlReader.Close();


 


 C# XmlReader Kullanımı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder