9 Temmuz 2017 Pazar

Beklenmeyen bir sistem arızasından ötürü Radeon WattMan ayarları geri yükledi

 


Beklenmeyen bir sistem arızasından ötürü Radeon WattMan ayarları geri yükledi hatasının sebebi ve çözümü


AMD Ekran Kartı Arızası


Eğer Amd ekran kartı kullanıyorsanız Radeon Wattman tarafından bu hatayı almanız mümkün. Bu hatanın 3 sebebi var.Beklenmeyen bir sistem arızasından ötürü Radeon WattMan ayarları geri yükledi hatasını aşabilmek için makaleyi okumaya devam edin.Beklenmeyen bir sistem arızasından ötürü Radeon WattMan ayarları geri yükledi hatası ;


1- Yüklediğiniz en son sürüm driver ise önceki sürüme geçerek problemi çözebilirsiniz. Radeon amd driver web sitesi adresine girerek ekran kartı driverını işletim sistemine göre seçip bir önceki driver versiyonunu yükleyiniz.


2- Ekran kartınızın güçü yetmeyebilir, alternatif olarak güç kaynağından aldığı enerjiyi watt hesabı yaparak kontrol edin. Eğer güç ile ilgili bir probleminiz yoksa kesinlikle ısınma problemi olabilir. Buda fan bakım kontrol ayarları kontrol etmeniz gerekiyor.


3- Ekran kartını owerlock yapıldığı zamanlarda bu hata ile kaynaklanabilir. Ekran kartının ilk yüklendiği zamanki owerlock ayarlarını geri yükleyerek 0 owerlock ile bilgisayarı yeniden başlatıp problemi çözebilirsiniz.


 


Burada yazılan tüm çözümler kontrol edip test edilerek , tecrübe ile sabit olarak size aktarılmaktadır. Umarım açıklayıcı olmuştur.


 Beklenmeyen bir sistem arızasından ötürü Radeon WattMan ayarları geri yükledi

4 Temmuz 2017 Salı

Kira Kontratı Örneği

Kira Kontratı Örneği


ÖZEL KOŞULLAR


1 – Kira başlangıcı tarihi …./…../.2007 olup kira süresi 1 yıldır.


2 – Kiracı, kira konusu mecuru başkasına devir ve ciro edemez, kiralayamaz, kiralanan mecurda

kiracıdan başkası ikamet edemez, işyeri işletemez, kısmen dahi olsa ortak alamaz.


3 – Kiracı, işyeri olarak kiraladığı yerde mal sahibinden yazılı izin alarak ilaveler ve değişiklikler

yapabilir. Yapılacak ilave ve değişiklikler için ayrıca mal sahibinden ücret istenemez. Yapılan masraflar

kiradan düşülemez. Kiradan takas mahsup istenemez. Kira akdi bittiğinde yapılan masraflar talep edilemez.

4 – Kiracı, kiralanan yeri çevreye zarar vermemek kaydıyla (…………………….) konusundaki işlerden sadece ikisin ticaretini yapabilir. Görünümü bozacak ve geçişleri engelleyecek biçimde dükkânın önünü kullanmayacak, dış alana taşmayacaktır. Kiracı, işyerinin dışına asacağı tabela veya logo’nun yeri ve biçimi için kiralayanın izin ve onayını alacaktır.


5 – Aylık kira her ayın beşinci gününe kadar makbuz karşılığında Kiralayanın İkametgahında veya

…………………… XXX Bankası………………… Şubesindeki…………………….. nolu hesabına……….-TL

olarak ödenir. Stopaj ayrıca kiracı tarafından ödenecektir. Kiralayan adına Vergi Dairesine ödenmesi

gereken Stopaj ve Fon makbuzları 3 ayda bir kiralayana ibraz edilecektir. İbraz edilmemesi akde muhalif hareket teşkil edecektir.


6 – Kira müddeti bir yıl olup, akdin bitiminden otuz gün önce taraflarca akdin fesih edilmemesi durumunda

akit bir yıl süreyle uzatılmış sayılır. Yıllık kira artışları İTO’nun açıklanan TÜFE ve TEFE endekslerinin Bir Yıllık Ortalama Artışı oranında artırılarak belirlenir. Her hangi bir aya ait kira bedeli gününde ödenmezse başka hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın sözleşme sonuna kadar olan diğer kira bedelleri de muaccel olur.


7 – Çevre temizlik, levha ve belediye vergilerinin tümü kiracıya aittir. Yakıt, su, elektrik ve Site Yönetim Planının öngördüğü ve her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen genel gider payı kiracı tarafından ödenecektir. Site yönetiminin (yakıt vb.) alacakları konusunda kiracıya çekeceği ihtarname mecurun tahliyesi konusunda taraflarca peşinen haklı ihtar kabul edilmiştir.


8 – Kiracı, kiralanan yerde meydana getirdiği her türlü zarar ve ziyandan sorumludur. Mecurda normal

kullanımı sonucu meydana gelecek yıpranmalar dışında kötü kullanımdan kaynaklanan

zarar ve ziyan kiracıya aittir. Kiracı yangın ile ilgili her türlü önlemi almakla mükelleftir.


9 – Mecur, kiracıya temiz ve kullanıma uygun olarak teslim edilmiştir. Aynı şekilde iade edilecektir.


10 – Kiracı mecuru tahliye etmek isterse bu durumu kiralayana iki ay önceden yazılı olarak bildirecektir. Aksi halde meydana gelecek tüm zarar ve kar mahrumiyetinden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.


11 – Kiracıdan alınan -TL (……………………………Türk Lirası), muhtemel zarar-ziyan veya eksik ödemeler karşılığı olup, sözleşme süresince kiralayan tarafından muhafaza edilecek; sözleşme sona erdiğinde zarar-ziyan, kira ve diğer borçları yoksa kiracıya iade edilecektir. (Aynı miktarda teminat mektubu kabul edilebilir).


12 – Taraflar iş bu kira sözleşmesindeki adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu şimdiden kabul ederler. Sözleşmeden doğacak her türlü dava ve icra takiplerinde …………………….MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.


13 – Kefilin kefaleti müteselsil kefalet olup, mecur tahliye edilinceye kadar devam eder.


14 – On Dört özel maddeden oluşan iş bu kira sözleşmesi iki suret olarak düzenlenmiş olup, bir tanesi

kiracıya bir tanesi de kiralayana verilmiştir.


MÜTESELSİL                                  KEFİL                        KİRACI KİRALAYANKira Kontratı Örneği