5 Haziran 2018 Salı

E Visa
My passport validity period covers the period"ll stay in Turkey.
I can prove that there is at least $ 50 per day for turnaround, hotel reservation and stay.
travel for tourism or business negotiations.
I have a valid supporting document (Schengen visa or valid residence permit, visa or valid residence permit for one of the countries of the United States, United Kingdom and Ireland). e-Visas are not accepted as supporting documents.
Tüm maddeleri dikkatlice okudum ve tamamını sağladığımı kabul ediyorum.


Number of Entries: Single Entry

Vize Harcı: 50 USD


E Visa

18 Mayıs 2018 Cuma

nicehash setting up miner donma çözüm

nicehash setting up miner donma çözüm işlemi için öncelikle Nicehash klasöründeki log dosyasına bakmanızda fayda bulunuyor. Çünkü setting up miner ekranında genelde bir kaç problemde donmaya sebep oluyor. Başlıca hatanın sebebide log dosyasından sizde okuyabilirsiniz. Bu hata en çok windows 10 işletim sistemindeki bilgisayarlarda oluyor.


nicehash setting up miner donma çözüm


Genelde log dosyasında şu şekilde bir hata ile karşılaşılıyor : UnzipThreadRoutine has encountered an error: Cannot determine compressed stream type. Supported Archive Formats: Zip, GZip, Tar, Rar, 7Zip


Bu hatanın sebebi bilgisayarınızda nicehashin indirdiği dosyaların sıkıştırılmadan çıkarabilecek bir programa sahip olmadığını söylüyor. Bunun sebebi windows 10 olan bilgisayarınızda winzip kurulu gelmesi ve bu programla ayar yapamamasından kaynaklıdır. Eğer winrar programınız yoksa indirip kurmalısınız. Eğer varsa winrar yada winzip ile sıkıştırılmış bir klasöre sağ tuş tıklayarak birlikte aç menüsüne girmek. Açılan menüde winrar programını seçerek bu hatayı geçebilirsiniz.nicehash setting up miner donma çözüm

16 Mayıs 2018 Çarşamba

C# Anonymous Type Kullanımı

C# Anonymous Type Kullanımı, salt okunur bir özelliği önceden tanımlamak zorunda kalmadan bir dizi salt okunur özelliğini tek bir nesneye birleştirmek için kullanışlı bir yol sağlar. Anonymous type adı visual studio tarafından oluşturulur ve kaynak kod düzeyinde mevcut değildir.  Tek kullanım için bir sınıf oluşturmak yerine  C# Anonymous Type Kullanımı daha kullanışlıdır.


Bir tür yada kod başlangıcından önce tanımlanarak kullanılmalıdır. Tanım yapılırken var kelimesi kullanılır. Object mantığında belli bir türü olmadan kullanıldığı için var kelimesi ile birlikte kullanılır.


var v = new Tutar= 3, Message = “Ekmek” ;


şeklinde kullanılır.


C# Anonymous Type Örnek Kullanımı


class Sqlogren

static void Main(string[] args)

AnonymousTypeKullanim("3", "Ekmek", 1);
Console.ReadLine();


static void AnonymousTypeKullanim(string tutar, string ozellik, int adet)var alisveris = new Tutar = tutar, Ozellik= ozellik, Adet= adet;

// Artık özellik verilerini almak için şimdi kullanabiliriz
Console.WriteLine("Tutar: 0 Ozellik: 1\n",
alisveris.tutar+ " " + alisveris.ozellik, alisveris.adet);

// Anonymous Type her sanal özel uygulaması vardır.

Console.WriteLine("ToString() == 0", alisveris.ToString());


Anonim tipler, genellikle, kaynak dizisindeki her nesneden özelliklerin bir alt kümesini döndürmek için bir sorgu ifadesinin select yan tümcesinde kullanılır. Sorgular hakkında daha fazla bilgi için, bkz: LINQ Sorgu İfadeleri.


Anonim tipler bir veya daha fazla genel salt okunur özellik içerir. Yöntem veya olay gibi diğer sınıf üyeleri geçerli değildir. Bir özelliği başlatmak için kullanılan ifade boş olamaz, anonim bir işlev veya bir işaretçi türü olamaz.


En yaygın senaryo, anonim bir türü başka bir türe ait özelliklerle başlatmaktır. Aşağıdaki örnekte, Ürün adlı bir sınıfın var olduğunu varsayalım. Sınıf Ürünü, ilginizi çekmediğiniz diğer özelliklerle birlikte Renk ve Fiyat özelliklerini içerir. Değişken ürünler, Ürün nesneleri koleksiyonudur. Anonim tip beyanı yeni anahtar kelime ile başlar. Bildiri, Ürün’ten yalnızca iki özellik kullanan yeni bir türü başlatır. Bu, sorguda daha küçük miktarda veri döndürülmesine neden olur.


Anonim türde üye adları belirtmezseniz, derleyici, anonim tip üyelerine, bunları başlatmak için kullanılan özellik ile aynı adı verir. Önceki örnekte gösterildiği gibi, bir ifadeyle başlatılan bir özellik için bir ad belirtmeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte, anonim türün özelliklerinin adları


var productQuery =

from prod in products

select new prod.Color, prod.Price ;


foreach (var v in productQuery)


Console.WriteLine(“Color=0, Price=1”, v.Color, v.Price);C# Anonymous Type Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı Asp.net ve Microsoft Framework içerisinde kullanılan Xml okumak için kullanabileceğimiz bir sınıftır. XmlReader kullanımı içerisindeki metodları tanımaya başlayalım. Nerede hangisini kullanabileceğimizi öğrenmeliyiz.


XmlReader Metodları


Read: Xml dosya üzerindeki verileri okumamızı sağlayan metodumuzdur.
Skip: XmlReaderın üstünde olduğu node’un alt child node’larını okumadan bir sonraki node’a geçebileceğimiz metodumuz.
MoveToNextAttribute: XmlReaderın okuduğu nodu’un alt node’un sahip olduğu değerler arasında bir sonraki değere geçmeye yarayan metodumuz.


Özellikler:


Name: XmlReaderın okuduğu node’un adını geri çevirir.


Value: XmlReaderın okuduğu node’un value değerini döndürür.


NodeType: XmlReaderın okuduğu  node’un belirtilmiş olan tipini geri döndürür.


C# XmlReader Kullanımı :


     using System.Xml;


            string result = “”;

XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(“C://sqlogren.xml”);

while (xmlReader.Read())


result += (xmlReader.Name + “=” + xmlReader.Value);


xmlReader.Close();


 


XmlReader ile xml dosyalarımızı okurken bazı ayarları devamlı geçerli olacak şekilde ayarlayabiliriz. Böylece tüm ayaları kod ile yapmaktansa devamlı bir ayar çerçevesinde tüm node için geçerli olabilecek şekilde yapılandırmış olacağız.


IgnoreComments: Xml dosyamızın yorumların okunup okunulmayacağını ayarladığımız bölüm.


IgnoreWhitespace: Xml dosyamızın içerik bölümünde bulunan boşluk karakterlerinin okunup okunmayacağını belirttiğimiz bölüm.


CheckCharacters: Xml dosyamızın karaklerinin içindeki doğrulama yapılıp yapılmayacağını belirttiğimiz bölüm.


Yukarıdaki ayarlarımızın xml dosyasına yapılandırılmış olarak nasıl çalıştığına birlikte inceyelim.


C# XmlReader Örnek Kullanım:


XmlReaderSettings xmlReaderSett = new XmlReaderSettings();

xmlReaderSett.IgnoreComments = true;

xmlReaderSett.IgnoreWhitespace = true;

xmlReaderSett.CheckCharacters = true;


string result = “”;

XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(“C://sqlogren.xml”,xmlReaderSett);

while (xmlReader.Read())


result += (xmlReader.Name + “=” + xmlReader.Value);


xmlReader.Close();


 


 C# XmlReader Kullanımı

15 Mayıs 2018 Salı

Bitkisel hayat nedir

Bitkisel hayat nedir ? : Beyin fonksiyonlarının tamamen kaybolması yalnızca solunum fonksiyonu çalışıyor olmasıdır. Ancak bilinç kapalı olduğu için kişi artık bakım hastasıdır.   Hastaya bakım çok önemlidir çünkü hasta acıktığını sudağını, bir şey istediğini söyleyemez. O anki pozisyonunu değiştiremez. Düzgün bakılırsa iltihap kapmaması engellenebilir. Doktor kontrolleri iyi yapılırsa uzun yıllar yaşama faaliyeti gösterebilir. Ancak makinaya bağlı şekilde yaşayabilir.


bitkisel hayat nedirBitkisel hayat nedir ? Kurtulma İmkanı Varmıdır ?


Bu tip hastalarda ekstra yaşadığı sağlık problemi yoksa öksürme fonksiyonunu tekrar kazanırsa yoğun bakımdan çıkarılır. Doktorun verdiği karar ile evde bakımına devam edilir ev tipi solunum cihazları ile bakımına devam edilebilir. Bu hastalık sağlık açısından ne kadar çok önemli bir durum ise ekonomik boyutu da bir bakıma önemlidir. Hastanın yoğun bakıma ihtiyacı olup olmadığı konusunda zaten aslı bizim hastamız olduğu için solunum desteği dışında akciğer problemi kalp damar sistemlerinin yeterince düzelmiş olması tansiyonu problemli ise normale dönmesi beklenir. Hastanın taburcu olma durumunda hastanede doktor tarafından hazırlıklarımı yapıp aile eğitimi vererek taburcu edilmektedir. Bunlar çoğu zaman yatalak hasta olarak kalma ihtimali yüksektir.


Bitkisel Hayatta İyileşme


Bir kısmı da bitkisel hayatta olup bazı fonksiyonları gelişebilecek düzeydedir. Bitkisel hayat nedir tam olarak anlaşılması için  beyin ölümünün olduğunu kanaate varıldığında ise vücudun fonksiyonları bir bir kaybetmesiyle başlar. Bir insanın beyin fonksiyonların öldüğünde o insan ölmüş olarak kabul ediliyor. Beyin ölmesi demek insanın yaşamında herhangi bir yaşam ibaresinin kalmaması demektir. Hasta doktor takibimde olup günde en az 2 – 3 kez muayene edilmesine rağmen muayene sonuçlarından sonuç alınamaması, refleks muayeneleri göz bulguları gibi yapılan testler de yapılmaktadır. Yapılan testlerde göz takibi önemlidir. Kornea denilen bir refleks vardır. Pamuk ucunu güzel temas ettirdiğimizde kırpma oluşur. Göz bebeğine ışık verildiğinde küçülme oluşur, iki yönlü bir olaydır. Işık göze girer sinire iletir ve algılar ışığında fazla olduğuna karar verip göze küçül diye mesajlar gönderir. Bu fonksiyonu olmayan hastalar, solunum cihazına bağlıdırlar. Günlük takiplerde solunum alıp vermesini de dikkat edilir.


Bitkisel Hayat Testleri


Bazen hastanın aldığı hafif nefes bile kaybolduğu görülür. Göğüste en ufak hareket yoktur ve bu durumda şüphelenme durumu ortaya çıkabiliyor. Acaba hasta öldü mü diye beyin ölümü klinik bir tanıdık doktor muayenesi ile bu kanaate varabilir. Beyin de kan akımı olmasa da herhangi bir elektriksel aktivite de bulunmayabilir. Beyin ölümü için çok ciddi bulgularla doğrulanarak karar verilebilir. Önemli testlerden bir tanesi de solunumun olmadığıdır. Hiçbir hareketin bulunmaması hiç kırpmanın olmaması durumudur. Aslında o kadar çok aşamaları vardır ki nefes almasa da beyin ölümünü  %100 kanıtlamaz.


Kan akışı analizi  denilen atar damardan alınan kanın oksijen özellikle karbondioksit değerlerine bakılır. Buda çok önemlidir karbondioksit gazının kandaki diğeri 60 mm Hg Üstüne çıktığında solunum merkezi uyarılır. Karbondioksit arttığı mesajı vererek akciğerlerdeki diyafram kasına nefes al emri gönderilir. Hasta nefes alır eğer öldüyse karbondioksitin yüksekliğini algılamadığı gibi emirde gönderemez. En güçlü kesin testtir. Buda kayda geçirilerek apne testinin pozitif olması bir bölümünün olması demektir. Eğer karbondioksit 60 mm Hg  ise negatiftir ve test bir süre sonra tekrarlanır.


Ek testlerden birinin mutlaka ve kesinlikle yapılır. Beyin ölümünün gerçekleşmesi açısından vicdanen de rahat etmesi gerekmektedir. Bu dallardaki bütün doktorların ve uzmanların ölümüne kanaat getirmesi gerekmektedir. Buda çok önemli bir durumdur. Bu ölümünden sonra ailenin onayı ile birlikte organ nakil işlemleri de bu aşamadan sonra başlatılıyor. Bazı aileler ise organ bağışını kabul etmiyor. Yasada fişi çekmeye izin vermiyor. Tedavi devam edilmemesini belirtiyor. Hem ölmüş hasta hem de tedavi uyguluyorsunuz. Bu bir bakıma da çelişkili bir durumdur. Ama kurallara uymak zorundasınız. Aile eğer bağışı kabul ettiğinde organlar alınarak işleme son veriliyor ve bu organların ihtiyaç duyan insanlara verilmesi de çok önemli hayati bir değer niteliğindedir. Sonuçta giden bir can da olsa kurtulan yine bir can oluyor beyin ölümü gerçekleşen kişilerde fişi takılı kaldığı kadar yaşabiliyor. Yasalar kalbi durana kadar sonuna kadar beklememiz gerektiğini hükmetmiştir.


bitkisel hayat nedir 2


Dünyada Bitkisel Hayat


Dünyada bu yaşam süresinin, 21 gün süren bir rekor olduğu bilinmektedir. Aslında insanların çoğu hasta öldü diyorlar ama bir taraftan da vücut fonksiyonları bir süre daha çalışabiliyor. Bunun nasıl bir durum olduğunu merak ediyorlar vücudu beyin idare ediyor. İnsanın tüm bedenini dengede tutan hormonlar var. Bunların merkezi idaresi ise beyindir ve beyinden bu hormonların salgılanmasını sağlayan hipofiz den gelen hormon düzeyinde emirler vardır hormon geliyor böbrek üstü bezini uyarıyor. Böbrek üstü bezi de yine hormon üretiyor böbrek üstü bezinin tiroit bezinin kendilerine ait ufak depoları vardır. Beyinden emir gelmeseydi o depolar bir süre daha idare ediyor. O süre içinde o depolar bitince destek verseniz de çalışma özelliğini kaybetmektedir. Aileler organları vermediğinde hormonlar 5 – 6 gün içinde ölmektedir. İlaç verseniz de vücut artık cevap veremez duruma geliyor. Ancak ülkemizde ne yazık ki vicdanen de psikolojik açıdan da aile kabullenemiyor. Hala bir ümidin olduğunu düşünüyorlar oysaki bunun hiçbir dönüşü yok.


 


 Bitkisel hayat nedir

Omurga hastalıkları

Dünyada kalp rahatsızlıkları ve kanserden sonra en çok iş gücü kaybına yol açan hastalıklar omurga rahatsızlıklarıdır. Hatta bunların diğerlerine göre farklı bir iş gücü kaybı söz konusudur. Hastalık bir kere başladıktan sonra sık tekrar edip, güç kaybı oluşuyor. Bir ara düzelir gibi olup çok sık sık tekrarlanmasından kaynakları problemi oluşabiliyor. Dolayısı ile gerek sosyal yaşantımızda gerekse iş yaşantımızda son derece önemli.Omurga Kullanımı


Bilindiği gibi ilk yaşam sularda başlarda başlamış. Sonra canlılar karaya çıkmış. Karaya çıktıktan sonra insanın insan olmasının en önemli faktörü 4 ayaktan kurtulup iki ayak üzerinde kalmasıdır. Dolayısıyla onu iki ayak üzerinde çıkartan omurga sistemidir. Bilindiği gibi bu omurga sistemi yere paralel duruyor.Bizi ayakta tutan bir iskelet sistemi var. Bizi yalnızca ayakta tutan iskelet sistemi değil aynı zamanda bunun çevresinde çok güçlü bağ dokusu dediğimiz aynı zamanda adalelerde desteklenen bir sistemdir. Bunun yanında omurgayı bir iskelet olarak görmemek lazım.Omurların arasında kıkırdaklar bulunur. Boyun tarafından başlayıp kuyruk sonuna kadar giden bir yapıdır. Diğer leğen kemiği dediğimiz yapıda ayaklarımızın desteğiyle omurgaya yüklediğimiz kısıma bağlıdır. Omurganın yapısına baktığımızda kemikler arasında sarı kıkırdaklar bulunuyor. Kıkırdak bir yapı bulunuyor beyinden gelen emirleri vücut kısmında kollarımızda sırt kısmında iç organlarımıza beldede gerek iç organlarımıza gerekse ayak ayağımıza doğru ileten sinirlerin çıktığı deliklerden oluşuyor. Bu sinirlerin olduğu organlara emir vererek vücudun çalışmasını sağlıyor. Beyinden gelen emirleri çalıştıran sistem sinirler olarak omurgamız içerisinde çok iyi korunmuş durumdadır. Bu yapının en önemli özelliği dik olduğu için gün boyunca çalışan insan da bütün yükün aşağı doğru ağırlığın üçte ikisini gövdenin sürekli taşımasıdır. Bu yükü taşınması dolayısıyla gün içerisinde ciddi stres ve travmalara sert hareketleri maruz kalmaktadır. Bir binanın temeli gibi düşünebiliriz omuriliğe doğru gün içerisinde biz onlara kötü hükmedersek kötü şeyler olur iyi hükmedersek sonuçlar olur.


Omurga hastalıkları nasıl başlar


Çok spontane kendiliğinden ortaya çıkan bazı hareketleri yaparsak bozulma ve omurilik rahatsızlarına sebep olabilir. Özellikle çalışma yaşantımızda evde bir takım alışkanlıklar edinme şeklinde daha gözden geçirip daha iyi yaparak omuriliğe fayda sağlayabiliriz.


Omurga hastalıklarını ne zaman hatırlayabiliriz?


Ne zamanki bir omurilik rahatsızlığına yakalanırsak, o zaman bu bizim canımızdan bir şeyler götürdüğü zaman aklımıza geliyor. O zaman daha dikkatli olunabiliyor. Gerçekten de yük binmesi, küçük travmalar, küçük darbeler, ters oturma, yamuk oturma, tek elinde telefon diğer elinde bir laptop yamuk durma gibi travmalarla bu dejeneratif bozulmalar başlayabiliyor.Hangi hareketlerde omurga hastalıklarına sebep oluyor


Omurga hastalıklarına genellikle bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz, birçok dejeneratif bozulmalar içerisinde en çok oturan kişiler de görülür. Sürekli masa başında oturarak çalışanlarda görülür. Tabii her oturan da bu hastalığa olacak diye bir durum söz konusu değil. Günlük olarak muhasebeciler ve bankada çalışanları, makine başında çalışanlar, bilgisayar yazılım uzmanları gibi teknik işlemler yapan kişi gruplarını çok fazla görülür.


Omurga hastalıklarından korunma


Fakat bazı kişiler kendilerine iş dışında vakit ayırabilir ise, spor egzersizler ve yürüyüşle omurgayı dinlendirebiliyorlar. Onlarda bu omurga rahatsızlıkları daha az görülebiliyor. Bazı durumda yapısal bir rahatsızlık olması söz konusudur. Bunu araştırdığımızda söz konusu aynı aile birden fazla kişide omurga rahatsızlıkları rastlananlar da genelde genetik bir yapısı bulunabiliyor. Aslında omurga rahatsızlıkları genetik bir rahatsızlık olmayıp aile içerisinde birden fazla kişi de görülme durumlarında ailenin oturma yapısı omurga yapısını bozabilecek hareketlerden kaçınmaması ve bunu sürekli hale getirmesinden kaynaklı oluşabilir. Bu da ailede bir veya birden fazla kişi de omurga rahatsızlıklarına omurilik rahatsızlıklarında sebep olabiliyor. Bu durumda insanların kendilerini daha fazla egzersiz daha fazla omurga ve omuriliklerini dinlendirme ile normal bir yapı içerisinde hareket etmeleri anlamını taşıyor. Eğer kendine çok fazla vakit ayıramayan ayıramayacak durumda olan kişiler için bu rahatsızlığın tekrarlaması bu rahatsızlığın daha ilerlemesi söz konusu olabilir. Bu durumda egzersiz ve spor yapılması özellikle tavsiye edilmektedir.


Omurga hastalığı sebepleri


İkinci bir faktör kilo, bir erkek 90 kilo olursa üçte ikisini bel kısmındaki bölümün bel tarafındaki omurganın taşıması anlamına geliyor 35 40 yaşındaki son sonra alınan kilo daha fazla etkiliyor.


 


Ağır kaldırmak bel fıtığı etkiler mi


 Ağır kaldırmak bel fıtığı etkiler mi  ? Hastalığın tetikleme açısından etkilidir. Fıtık başladıysa ağır kaldırmak ve ani hareketler tetikler. Ama bunun dışında bazen hastalar ağır kaldırdığını düşünerek fıtık olduğunu söyler. Ancak mu geri dönerek bunu geçirmek mümkün değil. Bel ve boyun fıtıklarında başlangıcı tetiklemesi açısından çok önemlidir.


Sağlıklı bir omurgadaki yapı çok aniden çok hızlı bir şeyle bozmak mümkün değildir. Bazen şiddetli bir ağrı dönem olabilir. Bunu belirtmek gerekiyor. Her sağlıklı insan hayatından 3 ila 5 kere özellikle bel açısından böyle 3 günlük 5 günlük bir haftalık ağrılı dönem geçirmesini mümkündür.


Omurgada yapısal bir bozukluk bir hastalık, ağrı olduğu zaman yattığınızda 2-3 dakika sonra tekrar geçecek gibi durum söz konusu değil. Bu ağrı omurilik ile birlikte bir hastalıksa devamlı devam edebilecek ağrılarla kendini gösterebilir. Tabii yaşlara göre risk faktörü değişebiliyor. Bu noktada bazı romatizmalı hastalıklar bel ve omurilik ağrılarına benzeyebilmektedir.


 Omurga hastalıkları

Bebekler için mama tarifleri

 


Bebekler için mama tarifleri: Bebeklerin gelişimi ve sağlığı açısından  mamalar anneler için kurtarıcı bir görev üstlenmektedir. Bebeklerin ek gıdalara geçiş sürecinde sütten kesilme aşamasında katı gıdalara alıştırılması durumunda gaz, ishal sorunu, kabızlık gibi bir takım sorunların ortaya çıkması neticesinde bebeklerin hem bağışıklık sisteminin güçlü olması, hem de sağlıklı bir biçimde beslenmesini temin edebilmek amacıyla mama ile beslenmesi son derece önemlidir.


Bebekler için mama tarifleri 2


 


Bebeklere Mama Hazırlama


Bebeklerde ishale karşı tuz,  şeker erik karışımı, eczanelerde hazır satılmaktadır.


Bir su bardağı kaynatarak soğumuş su,


İki çorba kaşığı şeker,


Bir çay kaşığı tuz,


Bir çay kaşığı yemek karbonatı.


Bebekler için mama tarifleri -2


Bebeklere meyve püresi yapmak içinde :


Diğer gıdalara geçişin ikinci ayında bebeklere önceden diğer tüm meyvelerin tatlandırılması ve alıştırılması olmalıdır.


 


Bebekler için mama tarifleri 1


Soyulmuş bir elma,


Yarım muz,


İki kuru incir,


Yarım su bardağı suda kısık ateşde pişirilir


10 veya 15 dakika bekledikten sonra pişince cam bir kapa konur ve püre haline getirilerek hazırlanır.


Bebekler için mama tarifleri 3


Bebekler için mama tarifleri – 3


Ek besinlerin bebeğinizin 2. ayında  sütlü maydanoz yapımı için:


2 çorba kaşığı irmik,


2 çay bardağı su ile pişirilir.


Tam pişince yarım çay bardağı süt ilave edilir,


1 çay kaşığı  ince kıyılmış maydanoz eklenir. Hazır hale getirilir.


Bebekler için havuç püresi yapımı:


Tam bir havuç


Yarım litre suda pişirildikten sonra püre haline getirilir, içine kızarmış ekmek bir yemek kaşığı ufalanmış peynir,


Bir tatlı kaşığı zeytinyağı eklenir ve hazırlanır.Bebekler için mama tarifleri ve daha fazlası için sitemizi devamlı ziyaret edin.


 


Ispanak püresi yapımı:


Bir buçuk su bardağı sebze suyuna bir çorba kaşı pirinç unu ilave ederek 15 veya 20 dakika pişirilir üzerine de iki çorba kaşığı haşlanmış elde küçük parçalara ayrılmış. Ispanak eklenerek 5 dakika daha pişirilir daha sonra rendelenmiş peynir ve bir tatlı kaşı zeytinyağı eklenir ve hazırlanır.


 


Yoğurtlu sebze çorbası yapımı: Bir kepçe yoğurt bir patates bir yemek kaşığı buğday ve pirinç unu bir yemek kaşığı sıvı yağ bir tutam tuz yoğurt ile sulandırılarak Sebzeler doğranır tahıl grubundan pirinç unu ilave edilerek pişirilir.


 


Sebze çorbası yapımı: Bir küçük havuç bir orta boy patates bir orta boy domates bir yemek kaşı pirinç veya mercimek bir yemek kaşı sıvı yağ bir tutam tuz sebzeler küçük küçük doğranıp dan sonra bir yemek kaşı tahıl unu bir yemek kaşı sıvı yağ ve bir tutam tuz konularak hazırlanır.


 


Karışık sebze maması yapmak içinde üç fincan su bir tutam tuz iki orta boy havuç bir orta boy patates biraz ıspanak, 40 dakika ağzı kapalı bir tencerede pişirilir. Cam süzgeçten geçirilerek hiç ezmeden sebzeleri suyu bir kaba alınır bir çay kaşı irmik ilave edilerek beş dakika kaynadıktan sonra bir hafta sonrada havuçlar patatesler ezilerek bir püre  kıvamına getirilerek can süzgeçten geçirilir. İçine irmik katarak hazırlanır. Bu karışıma ek olarak maydanoz ıspanak, domates, enginar, brokoli gibi faydalı Sebzeler ve besinler eklenerek zenginleştirir. Bebeklere sebze suyu da yapabilirsiniz 1 litre su bir havuç bir patates bir dilim kabak birkaç yaprak marul bir elma kabuğu biraz ıspanak bunları kısık ateşte kaynatarak pişirilir ve hazırlanır bebekler için ideal bir besindir ve vitamindir.


 


Özellikle bebeklere meyveleri tattırarak, meyvelerin tadını almalarını sağlamak faydalı olacaktır, vitamin açısından, daha sonraları püre yapımına geçiş sürecinde meyvelerden yapılan püreyi bebekler, daha çok sevecektir, bunun dışında bebeklere faydalı protein açısından zengin sebzeler verilmesi büyümesine sağlığına da faydalı olacaktır.


 


 Bebekler için mama tarifleri

14 Mayıs 2018 Pazartesi

HtmlHelper DropDownList için Enumerations kullanımı

HtmlHelper DropDownList için Enumerations kullanımı, ASP.Net MVC ile birlikte kullanılan html helper çok işlevsel ve fonksiyonları çok yararlı. Eğer bir SelectList kullanıyorsanız bu projemizde işimizi dahada fazla görecektir. HtmlHelper DropDownList için Enumerations enum değerini görüntüler. Bu değeri görüntülemek için DisplayAttribute aracılığıyla ile değeri alabiliriz. Özellik mevcut değilse, o zaman enum değerinden ad alır.


HtmlHelper DropDownList için Enumerations kullanımı


 


private static readonly Dictionary<Enum, string> NameCache = new Dictionary<Enum, string>();
public static string GetName(this Enum type)

if (NameCache.ContainsKey(type))
return NameCache[type];

var enumType = type.GetType();
var info = enumType.GetField(type.ToString());
if (info == null)
return string.Empty;

var displayAttribute = info.GetCustomAttributes(false).OfType<DisplayAttribute>().FirstOrDefault();
var value = string.Empty;
if (displayAttribute != null)
value = displayAttribute.GetName() ?? string.Empty;

NameCache.Add(type, value);

return value;

Enum yardımı ile kullanma


public static MvcHtmlString DropDownListForEnum<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression)

return htmlHelper.DropDownListForEnum(expression, null, null);

public static MvcHtmlString DropDownListForEnum<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression, object htmlAttributes)

return htmlHelper.DropDownListForEnum(expression, new RouteValueDictionary(htmlAttributes));

public static MvcHtmlString DropDownListForEnum<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression, IDictionary<string, object> htmlAttributes)

return htmlHelper.DropDownListForEnum(expression, null, htmlAttributes);

public static MvcHtmlString DropDownListForEnum<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression, string optionLabel)

return htmlHelper.DropDownListForEnum(expression, optionLabel, null);

public static MvcHtmlString DropDownListForEnum<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression, string optionLabel, object htmlAttributes)

return htmlHelper.DropDownListForEnum(expression, optionLabel, null);

public static MvcHtmlString DropDownListForEnum<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression, string optionLabel, IDictionary<string, object> htmlAttributes)

if (expression == null)
throw new ArgumentNullException("expression");

var member = expression.Body as MemberExpression;
if (member == null)
throw new ArgumentNullException("expression");

var selectedValue = string.Empty;
var metadata = ModelMetadata.FromLambdaExpression(expression, htmlHelper.ViewData);
if (metadata.Model != null)

selectedValue = metadata.Model.ToString();

var enumType = Nullable.GetUnderlyingType(member.Type) ?? member.Type;

var listItems = new List<SelectListItem>();
foreach (var name in Enum.GetNames(enumType))

var type = Enum.Parse(enumType, name) as Enum;
listItems.Add(new SelectListItem

Text = type.GetName(),
Value = name,
Selected = name == selectedValue
);


return htmlHelper.DropDownListFor(expression, listItems, optionLabel, htmlAttributes);


HtmlHelper DropDownList için Enumerations kullanımı

Cannot Find One or More Components. Please Reinstall the Application Hatası çözüm

Cannot Find One or More Components. Please Reinstall the Application Hatası çözüm için sırası ile yüklenmeyen paketler dahilinde çakışmaya sebep olmuş bazı paketleri kapsar. Öncelikle visual studioyu kurup sonra sql server’ı kurmaya çalışırsanız karşınıza gelecek hatalardan biri olma özelliğine sahiptir.  SQL Server Management Studio’yu (SSMS) başlatmaya çalıştığımda , bana aşağıdaki gibi hata veriyordu.Cannot Find One or More Components. Please Reinstall the Application Çözüm


 


Mesajda belirtildiği gibi, SSMS’yi yeniden yüklemeyi zaten denedim, ancak hata giderilmedi. En az 5 kere denememe rağmen bir sonuç alamadım. İnternet okuduğum bir çok makale sonucunda aşağıdaki çözümün hatayı giderdiğini tespit ettim.


Hata Visual studio shell‘ den kaynaklanıyordu. Sql Server Management Tools, Visual studio shell bağımlı olarak çalışıyor. Daha önce de belirttiğim gibi, SSMS sürümüm 17.1 idi ve Visual studio shell 2015 hatalı olması bütün problemimizin ana sebebidir. Bu yüzden onararak hata aşmalıyız.


Sırası ile aşağıdaki adımları yapalım.


1- Bilgisayarınızdan denetim masasına gidin.


2- Program ekle kaldır bölümüne gidin


3- Visual studio shell 2015’i bulup değiştir düğmesine basın.


4- Karşımıza çıkan menüde onar düğmesine basın.


Tüm işlemler bittikten sonra Sql Server Management Tools’u yeniden kurun ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tüm işlemler bittikten sonra Sql Server Management Tools’un çalıştığını sizde göreceksiniz. Bu hata bir çakışmadan yada daha sonra yüklenilen bir programın tekrar dosyaları yazmasından kaynaklandığını söyleyebilirim.


 Cannot Find One or More Components. Please Reinstall the Application Hatası çözüm

13 Mayıs 2018 Pazar

Çocuklarda inatçılık problemleri

Çocuklarda inatçılık problemleri 2 ile 4 yaşlar arasında sıkça karşılaştığımız problemlerin başında gelir. 2 ila 4 yaşlar arası çocuk için çok önemli ve kritik bir dönemdir. İnatlaşma genellikle 3 alanda birleşir.


Bunlar yemek konusunda,uyku konusunda, tuvalet konusunda. Bu dönemin en önemli kazanımı tuvalet alışkanlığıdır. Tuvalet alışkanlığı kazanması ile birlikte çocuk ilk defa kendi vücudunda üzerinde bir hak sahibi olduğunu görür. Kendi vücudunu kontrol edilebildiği görür. Bu çocuk için mükemmel faydalı bir durumdur: Bu süreçte bu duygusunu diğer nesnelere,eşyalara ve diğer insanlara taşır. Kendi istediğinin olması yönünde pek çok konuda davranışları değişebilir.


Çocuklarda inatçılık benim çocuğum çok sakindi, kendi halindeydi neden böyle oldu ? diye düşünmeye sebep olabilir. Bu dönemin en önemli özelliği budur Çocuklarda inatçılıkdır. Çocuklarda çok fazla inatlaşma görülür. Özellikle 2 yaşına girmiş olan çocuklarda sol beynin aktifleşmesi ile eşyaları insanları nesneleri isimlendirme başlar. Çocuklarda inatçılık bu dönemde çocuk daha öncesinde sağ beni ile daha çok kullanılırken kullanırken parmağıyla istediği şeyleri gösterirken, vücudu ile ifade ederken, bu dönemden sonra daha çok güzel iletişime geçmeye başlar. Bu dönemde kelime hazinesi gittikçe artmaya başlar. Kelime haznesi arttıkça insanlarla ilişkilerinde bunu yapmayacağım bunu istemeyeceğim bunu yapma gibi isteklerini belirtir. İstemediklerini belli etmeye başlar. Daha çok bunlar emir kipi içeren cümlelerdir.


 


Bu dönemde çocuklara nasıl yaklaşabiliriz ?Çocuklarda inatçılık durumlarını engelleyebilir miyiz ?


 


Aileler bazen çocuklar ile inatlaşmaya çalışır. Onlara bir yetişkin gibi yaklaşım sağlar. Sen bunu istiyorsun ben de bunu istiyorum şeklinde çocukla inatlaşma faydalı olmayacaktır. Çocuğu yetişkin gibi görülebilmesi bir problemdir. Burada çocuğu bir yetişkin gibi görmemeyi önerebilirim. Çocuklarla ilişkilerinizde daha orta yolu bulmak yoluna gidebilirsiniz.


 


Çocuklar ile orta yol nasıl bulunur ?

 


Çocuk herhangi bir şey istiyorsa örneğin, parka gitmek istiyorsa anne önceye çocuğun istediğini dile getirmesine izin verin. Bunun ile birlikte onu anladığınızı belirtmelisiniz. Eğer parka gitmek istemiyorsanız bunu bir sebeple birlikte anlatmalısınız. Bugün yorgun olduğum için parka gitmek istemiyorum gibi bir cevap verebilirsiniz.Çocuğun aileden beklediği ya da istediği şey öncelikle anlaşılmaktadır. Önce anlaşıldığını anlarsa istediğinde direnme, konusunda biraz daha sakin olabilecektir. Biraz daha inatlaşmadan anlayabilecektir.Parka gitmek istiyorsanız bunu bir sebeple anlatmalısınız. Eğer siz parka gitmek istemiyorsanız bunun gerekçesi ile birlikte söyleyebilirsiniz. 2 yaşındaki çocuk anlamaz diye düşünmeyin. Çocuklar bu dönemde anlamaya başlamışlardır. Çünkü sol beyin gelişmeye başlamıştır. Eğer yapabiliyorsanız mümkünse bu dönemde çocukların istedikleri elinizden geldiği kadar yapmaz öneririm. Ancak bu çoğu zaman mümkün olmadığı sürece geçerli bir sebep de açıkla açıklama yapmalısınız. Çocuğun istediği şeyleri yapamadığınız zamanlarda da daha çok sakin bir şekilde önce onu anladığınızı ifade ederek bunun gerekçeli bir şekilde neden yapamayacağınızı belirtmelisiniz. Bu konuda bir çözüm üretebilirsiniz.


Bu dönem kritik bir dönem olduğu için ilerleyen yaşlarda da aynı şeyler karşınıza çıkabilir. Bu da çocuğun çok daha inatçı olabilir ya da çok cimri olabilir. Pasif agresif yapı dediğimiz bir yapıya bürünebilir. Her istediğinize tamam deyip, ama hiçbir istediğinizi yapmayan bir kişi olabilir. Bununla ilgili pek çok problem ve de inatçılık ile karşılaşma imkanınız bulunuyor. Eğer bu dönemde çocuklar sağlıklı bir ilişki kuramadıysanız, özellikle ergenlik döneminde bu dönemle ilgili sıkıntı tekrar yaşama imkanınız olacaktır.Çocuklarda inatçılık problemleri

Bel ağrısı nasıl geçer

Bel ağrısı nasıl geçer: Bel Ağrısı herkes tarafından yaşanan sık bir durumdur. Ağrı omuzlara doğru yayılıyorsa sırt ağrısı olarak kabul edilir. Her yaştan insan bu rahatsızlıktan etkilenir.40 yaşından sonra daha fazla görülür, ilaç tedavilerinin dışında bitkisel çözümlerde işe yarayabilir.


Bel ağrısı sebepleri


Bel ağrısı nedeniyle bazı hareketlerde zorlama olabilir. Hareketsiz kalınmamalıdır. Kasları çalışması bu adamların ısınmasını sağlayarak ağrının hafiflemesini sağlayabilir. Hareketsiz kalmak kasların kasılmasını neden olur ve hareket etmekte güçlük yaşanır. Bel ağrısına ve kas ağrıları da kullanılan en etkili çözümlerden birisi sıcak ve soğuk komprestir. Bel ağrısı nasıl geçer ? İlk gün soğuk kompres ve daha sonra sıcak kompres uygulanır. Yaklaşık yarım saat kadar uygulanması önerilir. Sıcak bir banyo yapılarak ta sıcak kompres uygulamasına girilerek rahatlama sağlayacaktır Buz doğrudan cilde uygulanmamalıdır. Bir havlu veya bez parçasına sarılarak uygulanabilir. Tahriş etmeme açısından çok önemlidir. Bel ağrısı egzersizleri kaslarda gerginlik ağrının temel nedenidir.


Bel ağrısı nedenleri


Stres ya da zihinsel stres nedeniyle ağrı oluşabilir. Meditasyon ve yoga gibi hareketleri uygulanması önerilir. Bu hareketler ve tekniklerin yanı sıra nefes egzersizleri de doktorlar tarafından tavsiye edilir. Stres kontrol altına alınarak ağrı hafifletilir ve yorucu egzersizlerden kaçınmak gereklidir. Bel ağrısını hafifletmek için bir süre  otururken minder desteği alınmalıdır. Sert zeminlerde otururken mutlaka bel minderi kullanılmalıdır. Aynı pozisyonda oturulmamalı, arada bir hareket edilmelidir. Yüzmek belağrısından kurtulmak için en etkili çözümdür. Bel ağrısı çeken kişilere yüzme egzersizleri yapmaları önerilir. Sırt üstü yüzme ve yüz üstü yüzme egzersizleri yapılarak bel fıtığı ve bel ağrılarının geçirebildiği doğrulanmıştır. Bunun sebebi bel ağrıları ya da bel fıtığından kurtulmak için sırt ve bel kaslarını çalıştırarak, omurga ve diğer eklemlerdeki ağrıları en aza indirmekten geçiyor. Doğru pozisyonda uyumak, uzanmak, ağrıların azalmasında etkili bir çözümdür, yanlış duruş veya pozisyonlar, ağrılara neden olacak sebeplerdir.


beli ağrıyan nasıl yatmalı ? 


bel ağrısı sebepleri


Özellikle mesleki hastalıklar, çok ayakta durmak ya da bilgisayar ile ilgili mesleki hastalıklar içeresinde çok fazla oturmak bel ve boyun kısmının hareketsiz şekilde uzun süre kalmasından kaynaklanır.  Bel ağrısı sıkıntısı olan kişiler kesinlikle ağır taşımamalı ağır kaldırmamalıdırlar.  Aksi halde çok şiddetli ağrılara maruz kalabilir ve bu durumda hızlıca doktora başvurmak gereklidir. Bacaktan güç alınmalı, bel bölgesi sağlama alınmalıdır.


Eski yataklar koltuklar, ağrılara neden olacaktır. Uyuduğunuz yatağı mutlaka ortopedik yatak seçilmelidir. Bunun içinde ağrının sebebi ve şiddetine göre ortopedik yatak seçilmelidir.  Bu noktada doktordan yardım alınmalıdır. Belimize ve sırtımıza uygun ve uyumlu destek sağlayan yataklar alınmalıdır. Yataktaki duruşumuza, hareketimize göre yatakların alınması Ağrıyı engeller sırt ve belin sağlamlığı için spor yapılmalıdır. Karın kasların ve sırt bel kaslarını güçlendirmek için bolca egzersiz yapılmalıdır. Kalsiyum ve D vitamini, kemiklerin güçlenmesini sağlar.  Omurga sistemini korur. Yeşil yapraklı sebzeler, yoğurt süt gibi besinler alınmalıdır. Güneş ışınlarından da  D vitamini eksikliği giderilir.


 Bel ağrısı tedavisi


Yüksek topuklu ayakkabılar giyilmemelidir. Sırt ve bel bölgelerini zorlar. Tutulma ya da yanlış bir hareket neticesinde çıkabilir.Başlıca sebepleri ise omurilik ve sinirler, alt sırt kasları, diskler ve omurga arasındaki bağ, bel çevresindeki deri, iskelet enfeksiyonuna sebep olabilir.  Sırt ağrısına iyi gelen yataklar kullanın. Visko yataklar sırt ağrısını kesmede etkilidir.  Ortopedik yataklarda sırt ağrılarında etkili olacaktır.  Çok fazla ayakta durmakta bel ağrısını tetikler. Masa başı işi ile uğraşıyorsanız, destek yastığı  kullanmak faydalı olacaktır.  Dik oturmak en uygun duruştur.


Ofisteki sandalyelerde oturuyorsak oturuş şeklimize dikkat etmeliyiz. İyi bir duruş, oturuş pozisyonu bel ağrısını önlemede faydalı olacaktır.  Kemiklerin güçsüz olması sırt ve bel ağrılarının nedenleri arasındadır. Güçlü kemikler için mutlaka D vitamini diğer vitaminler alınmalıdır. Yatarken bacaklarımızın altına yastık koyarak, basıncı azaltırız ve bel bölgesinin rahatlamasını sağlarız.  Belimizin veya sırtımızın ağrıları belli hareketleri yapmamızı zorlar, buda kişide rahatsızlık yaratır. Önemli olan gün içinde hareketli kalmaktır. Bu o kadar zor bir durum değildir.  Kişi kendi sağlığı için fedakârlıklar yapmak zorundadır. Birinci ana temel ise üşenmemek, iş ortamında masa başında devamlı oturarak iş yapıyorsanız, biraz vakit ayırarak öğle saati 15 ya da 20 dakika hareket etmek önemlidir.  Spor yapmak yada egzersiz çok önemlidir.  Aşağıdaki videolar size egzersiz ile bel ağrılarını ve bel fıtığında kullanılması gereken egzersizleri göstermektedir

Bel ağrısı nasıl geçer

Bademcik iltihabına ne iyi gelir


Bademcik İltihabı : Boğazın her iki tarafında yer alan lenf bezlerinde oluşur. Bademcik iltihabı özellikle çocuklarda çok sık görülmektedir. Bademcik iltihabı viral enfeksiyon yüzünden veya bademciklerin büyümesi nedeniyle oluşur.


Bademcik iltihabı belirtileri arasında boğaz ağrısı, ateş bademciklerde ağrı, yutkunmada zorluk, burun akıntısı, öksürme, baş ağrısı, hapşırma, ağız kokusu, gibi belirtileri bulunmaktadır. Bademcik iltihabı bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye bulaşabilir, bakteri veya virüs damlacıkları hapşırma ya da öksürme yoluyla yayılır, bademcik iltihabı için kullanılan ilaçların yanı sıra doğal bitkisel ürünlerde kullanılmaktadır.


bademcik-iltihabina-ne-iyi-gelir
Bademcik iltihabına ne iyi gelir

bademcik iltihabı bitkisel tedavi


Gargara: En iyi çözümlerden biride tuzlu su ile gargara yapmak, sıcak su yatıştırıcı bir etki gösterir, virüs veya bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Tuz iltihabına kurutmaya yardımcı olur. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek karıştırılır ve gargara yapılır. Tuzlu su yutulmamalıdır.Bademcik iltihabına ne iyi gelir diye sorduğunuzda en çok tercih edilen seçim tuzla gargara dır.


 


bademcik-iltihabı
Bademcik iltihabına ne iyi gelir

 Bademcik iltihabına ne iyi gelir


Limon Suyu: Anti viral, anti bakteriyel ve anti enflamatuar, özellikleriyle iltihabı azaltır. C vitamini özelliğiyle enfeksiyona karşı vücudun direncini artırır. Bir bardak ılık su içine yarım limon suyu bir çay kaşığı bal ve çok az tuz karıştırarak günde bir kez içilir. Ayrıca bir dilim limon biraz tuz ve karabiber serpilen limon dilimi yenilebilir balgamı sökmeye yardımcı olan bu yöntem ağrıyı de hafifletir. Gün içinde birkaç defa uygulanır.


Fesleğen: Anti viral anti enflamatuar, özellikleri nedeniyle bademcik iltihabı için etkili bir çözümdür. İyileştirici özellikleri ve sakinleştirici özelliği bir şişlik ve ağrı gibi belirtileri azaltır iyileşme sürecini hızlandırır. 10’a yakın fesleğen yaprağı yarım bardak suya eklenir ve kaynatılır 5 10 dakika kaynatıldıktan sonra süzülerek içerisine limon suyu eklenir. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı bal da eklenebilir. Bir günde bir kez içilmesi faydalıdır.


 


bademcik-iltihabi


bademcik iltihabı temizlenmesi


Zerdeçal: Güçlü bir anti enflamatuar ve antiseptik nitelikleri nedeniyle bademcik iltihabı enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Ağrı ve kaşıntı gibi belirtileri hafifletir bir bardak sıcak suya ya da tuzlu suya bir çay kaşı zerdeçal tozu eklenir. Bu karışımı ile günde birkaç kez ve özellikle yapmadan önce gargara yapılır. Ayrıca bir bardak ılık su içine bir çay kaşığı zerdeçal tozu ve bir tutam karabiber ekleyerek iyileşme süreciniz hızlandırmak için bu karışımdan gün boyu iki ya da üç bardak tüketilebilir.Bademcik iltihabına ne iyi gelir derseniz mutlaka zerdeçal kullanmalısınız.


Tarçın: Bademciklerde oluşan iltihabı yok etmek için kullanılan doğal bir bitkisel çözümdür. Anti mikrobik özellikleriyle tarçın bakterileri mikro organizmalar yok eder. Şişlik ağrı ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Bir çay kaşığı toz tarçın bir bardak su sıcak suya eklenir. İçine bir çay kaşığı bal karıştırılır sıcakken içilir. Günde iki ya da üç bardak tüketilebilir.


Kaygan Karaağaç: Jeli ağrı ve inflamasyonu azaltır. Akıntı birikimini giderken iltihaplı dokuları iyileştirir kaygan kara ağaç iç kabuğundan bir çay kaşığı jel alınır. İki bardak kaynar suya eklenir 5 dakika demlendirilir ve içilir. Her gün bir kez tüketilmelidir. Alternatif olarak üç çay kaşığı toz kaygan karaağaç kabuğu bir çay kaşığı kırmızıbiber tozu iki çay kaşığı bal ve dört çay kaşığı ılık su karıştırılır iki ya da üç gün boyunca bu karışımdan bir tatlı kaşı tüketilebilir.


 


 


Bademcik iltihabı rahatsızlık verici bir durumdur. Mutlaka doktora gidilmelidir, doktorun verdiği ilaçlar kullanılmalıdır. İhmal edilmemelidir. Uzmanlarına danışılarak bitkisel çözümler kullanabilirsiniz. Önemli olan nasıl bir hastalık için ne kullanılması gerektiğini dozajını ve miktarını iyi ayarlamak önemlidir.Eğer bu makaledeki gibi aynı dozajı kullanabilirseniz, bünyenize göre ekstra dozajlara ekleyerek kullanabilirsiniz.Ancak bu dozajların doktor kontrolünde vücudunuza alınmasında fayda vardır.Bademcik iltihabına ne iyi gelir

12 Mayıs 2018 Cumartesi

Baş ağrısına ne iyi gelir

Baş ağrısına ne iyi gelir: Baş ağrısı yaşadığımız bu dünyada her kişinin şikayet ettiği bir rahatsızlıktır. Enseden başlayıp kafanın alt kısmına doğru ilerleyen gözlere kadar yayılan ve belirli yerlerde ağrı oluşturan ve rahatsızlık veren bir durumdur.


baş ağrısına ne iyi gelir 2


Migren çoğunlukla ataklar halinde gelen bir baş ağrısıdır. Bu migren ağrıları bazen üç gün bazen bir hafta sürebilir. Migren başlı başına bir rahatsızlık olarak kabul edilmektedir. Migrenin nedenlerinin sonucu tam olarak bilinmemektedir. Beyindeki uyarıları ileten kimyasal maddelerdi bazı değişikliklere bağlı olduğunu düşünmektedir.


 


Migren ve baş ağrısı üzerinde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar orta dereceli, aerobik egzersizlerin , baş ağrısı sıklığını ve zamanını azaltabileceğini göstermiştir. Baş ağrısına ne iyi gelir diye düşünürsek en önemlisi sağlığımız için haftada dört veya beş kez egzersiz yapmak gereklidir. Egzersiz yapan kişilerin beyninde endorfin ve diğer kimyasalların artması sonucunda migren ataklarının azılı bildiği ve nedenlerinin zamanla indir gelebileceği öngörülmüştür. Endorfin vücutta ağrı mekanizmasını azaltabilen bir kimyasal olarak bilinmektedir. Kafatasından omuzlara kadar uzanan kastlar genelde sertleşip kasıldığında baş ağrılarına sebebiyet verebilirler.baş ağrısına ne iyi gelirBaş Ağrısı Nedenleri


Baş ağrısı nedenleri her ne olursa olsun bu kastlar geç ettiğinizde bir rahatlama söz konusu olacaktır bu kasları kasıldığı zaman kafanızın arkasından başlayıp üzerine doğru çıkan sinirlerde şişme oluşur bunun sonucunda başarısı kaçınılmaz olabilir. Bu durumlardan egzersizler rahatlatabilecek durumlar verir ve denemekte de faydalı olur. Dudaklarınızı hafif aralayarak yumuşatan burnunuzdan derin derin nefesler alıp azdan verirken nefes aldığımızda karnımızın şiştiğini görürüz buna diyafram nefesi de diyebiliriz. Hafifçe kafanızdaki kasları geri çekip bırakın sanki kulaklarınızı oynatmaya çalışıyormuş gibi, hafif bir çömelme hareketi yaparak omurganızı uzatarak sırtınızda bundan sinirleri rahatlatabilirsiniz. Çenenizi göğsünüze değdirerek çömelip ve yavaşça kalkarken önce bacaklarımızı düzeltip sonrada bacaklarınızı eğip katlayarak karnınıza değdirerek, sırtınız ve en ve omurgalarınızı içine kapanır şekilde hareket ettirerek, böylece omurganız bir kırbaç gibi dalgalandırarak rahatlamamıza yardımcı olacaktır.


Kalkık omuzlar içine kapanmış önünüze düşmüş bir kafa vücudumuzda bir çok problemi neden olabilir. Günlük stresinize daha çok etkiler ve depresyona girmemizde buna sebep olur.Bazı insanlar sıkıntı ve strese girdiklerinde baş ağrısına sebep olabilir.Baş ağrısına ne iyi gelir neden olur bunu anlamakta önemlidir.Bunun bir sebebi de tansiyondur.Çokça fazla aklınıza bir şey takılırsa ve bunu devamlı düşünmeniz baş ağrınızı arttırır. İlerleyen zamanlarda baş ağrısına ve sırt bel ağrılarına da katkı sağlamak için egzersiz yapmalıyız. Sırtınızı sık sık düzeltin ve göğsünüzü şişirerek omuzlarınızda indirip gerin. Bu hareketler ve psikolojik rahatlık size iyi konsantre olmamızı sağlayacaktır.


Vücudumuzu twits ederek iç organlarımızı sıkıştırarak toksik maddelerin atmanıza yardımcı olur. Omurgamızın etrafında ki kasları masaj gibi gelir. Bunu oturduğumuz yerden de yapabiliriz. Ayaklara masaj yaparak da rahatlayabiliriz. Ayağımızın altında bulunan belirli noktalara baskı uygulayarak, bizi rahatlatacak ve stresimizi gerginliğimizi alacaktır. Ayak altınıza tenis topu koyarak ayak altında dairesel hareketler yaparak masaj yapın.


baş ağrısına ne iyi gelir 3


Baş Ağrısı Tedavisi


Şiddetli baş ağrılarının belli nedenleri vardır. Migren tanısı hemen konmaz ve tüm bu sorunların nedeni migrenden kaynaklanmaz ve bazı sağlık testleri yaptırarak belli nedenleri rahatsızlıkları teşhis edilir. Baş ağrısının tetiklenmemesi, için mutlaka filtreli gözlük kullanılmalıdır. Soğuk ve sıcak kompreslerle baş ağrısını dindirir, uygulamakta fayda vardır.


Elma baş ağrısı için önemli bir meyvedir. Her gün bir elma yenmesinde faydalı olacaktır. Baş ağrısı sorununa baharat ve baharatlı yiyeceklerde etkili olacaktır. Migren ağrısını önlemek içinde susam kullanılmalıdır. Östrojen düzeylerini normale çevirmeye yardımcı olur. İçinde bulunan magnezyum baş ağrısına güçlü bir etki yapar. Baş ağrısını önleminin bir çok nedeni vardır. Sigara kullanımından kaçınılmalı, yüzme, yürüyüş, bisiklet sürme gibi egzersizler yapılmalıdır. Stresi azaltmak, alkol durumunu azaltmak, doğru ve düzenli bir beslenme programına girmek. Bol bol su içmek önemlidir. Baş ağrısının önleminin yollarıdır.Baş ağrısına ne iyi gelir

Basur belirtileri nelerdir Hemoroid

Basur belirtileri nelerdir: Anüs ve alt rektum da şişmiş ve iltihaplı damarlarıdır. Damarlar bağırsak hareketlerini sonrasında sonrasın da bölgede yoğunlaşan baskı sebebiyle şişebilir. Şişen damarlar rektum içindeyse iç mahsur dışında ise dış basur olarak belirtilir en sık görülen belirtisi ise anüsteki kaşıntıdır. Yaygın olan bir hastalık türüdür 40 50 yaş arası yetişkinlerin yarısında görünür. Otururken şişen damarların ve yapmış olduğu basıncın artması nedeniyle yaşanan ağrılar ve kanamadır. Beslenme alışkanlıklarımız da basura sebep olan damarlar normale döndürülemezse cerrahi müdahalenin de bulunduğu tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.İç basur rektum içinde olduğu için şişen damar gözle görülmez. Aşırı büyümediği zaman herhangi bir rahatsızlığa neden olmasada basurun belirtileri vardır. Çıktığımızda görülebilir kabızlık nedeninden dolayı sertleşen anüsü zorlamakta olan dışkı şişen damarların olduğu yönden geçerken, kanama durumuna yol açabilir kanamalar ise basur nedeniyle ortaya çıkan ağrıların şiddetlenmesine sebep olabilir. Uzun süre oturulan durumlarda aşırı derecede sıcak damarlar basınçtan dolayı ağrının şiddeti de artar.Bu hastalığın adı Hemoroid’dir. Hemoroid iki türlüdür.İç hemoroid ve dış hemoroid.


Basur belirtileri nelerdir 2
Basur belirtileri nelerdir

 


Basur Belirtileri Nelerdir ?


Kaşıntı iç basurun verdiği belirtidir. Şişen damarların içinden bir sıvı sızar, sızan sıvı bir tür iltihaptır ve çevresinde bulunan deriyi tahrişe sebep vererek kaşıntı olmasına neden olur. Tuvalete çıktıktan hemen sonra tekrar tuvalete çıkma nedeni hissedebilirsiniz. Şişen damarlar kalın bağırsağın anal kanal baskı yapması nedeniyle görünür basur büyüklüğü ne kadar ise o kadar rahatsızlık artar. Basur tamamen bir sorundur ama herkes de aynı ağrı şiddeti görünmez. Ağrının olması için damarların çevresindeki kastlar tarafından basınca maruz kalarak şişmesi gerekir ve şiddetli sürekli ağrılara maruz kalırız. Şişen ve otururken basınca dayanamayan damarlar zorlamayla kanayabilir.


 


Hemoroid belirtileri nelerdir


Basura yol açan sebeplerden biride doğuştan gelen bir durumdur. Damarların doğuştan zayıf olması basurun nedenini ortaya koyar.

Bu nedenler ise alkol kullanmak.

Hareketsiz bir yaşamın içinde olmak.

Makat bölgesine zarar verebilecek spor gibi aktiviteler yapmak.

İşimizin gereği sürekli oturarak çalışmak.

Lifli gıdalarla yeterince beslenmemek

Belli faktörlerdir basuru çıkış sebepleri ise kronik kabızlık ve ishal kötü beslenme alışkanlığı tuvalet ihtiyacını erteleme tuvalette uzun kalmak, sürekli oturmaktır.


Basura ne iyi gelir


Basura iyi gelmesi için yapılacak durumlar ise meyve sebze gibi zengin gıdalar almak lifli tahıllı köpek ekmekleri tüketmek yüzme koşma gibi spor aktiviteleri yapmak belirli saatlerde her gün tuvalete girmek kahve çay gibi gıdalar dan kaçınmak. Dar olan iç çamaşırlar kullanmamak ve kişisel temizliğimize özen göstermek iyi gelebilecek hususlardandır tüm uyguladığınız çabalara rağmen eğer basurdan kurtulamadıysak yapılabilecek en önemli durum uzman doktorlar başvurarak cerrahi yöntemle kurtulmaktır.


 


Ameliyat olana kadar basur kesici bitkisel çözümleri denemektir. Bunu yaparken de merhemle bir bezle dikkatli bir şekilde yapılır. Açık kırmızı olan kanamalarda ise akla ilk gelen sebep basur kanamalarıdır ve bu durumda olan kişiler mecbur kalmadıkları halde bile doktora gitmemekte diğer tedavisinin gecikmesi hayati önem değerindedir. Hastalık erken teşhis edildiğinde hasta tarafından daha değerli olabilir bir an önce hekime gitmek de fayda bulunmaktadır. Ağrısız bir yaşam için kendimizde oluşan rahatsızlıklardan dolayı mutlaka hekimlere gidilmeli hastalıklarımız için erken tedavi başlanmalı aksi takdirde hastalıklarımızın artmasına ve işin içinden çıkılmaz bir boyuta gelebileceğini düşünmeliyiz.


Basur belirtileri nelerdir
Basur belirtileri nelerdir

 Evde Basurdan Kurtulma


Son olarak eğer basurunuz varsa evde uygulayabileceğiniz 1 küçük öneri sizleri bu hastalığın ağrılarından kurtarmaya, sızlamasına, kıç üstü otururken ağrılarınızı aza indirebilecek çözümlerdir.

1.Makat bölgesindeki basur olan bölüme banyoya girerek kova yada leğen vasıtasıyla dayanabileceğimiz kadar olan sıcak suya kıç üstü en az 15 dakikan az olmayacak şekilde mümkünse 30 dakika sıcak suya oturarak basurunuz ağrısını geçici olarak kaybedebilirsiniz.

Bunu yaparken 15 dakikada su soğuyacağı için mümkünse siz otururken sıcak su takviyesi yapmaya devam ederken leğende basurlu bölgenizin sıcak suya temas edebileceği şekilde suda oturun.Ortalama 20 dakikak sonra ağrılarınızda kurtulacağınıza emin olabilirsiniz.Buradaki formül, sıcak suyla damarlar yumuşatma ve ağrıları gidermedir.Şimdide geçmiş olsun dileklerimizle.


 


 Basur belirtileri nelerdir Hemoroid

11 Mayıs 2018 Cuma

SQL SERVER – Error: Could not Load File or Assembly Microsoft. SqlServer. management. sdk. sfc Version 12.0.0.0

SQL SERVER – Error: Could not Load File or Assembly Microsoft. SqlServer. management. sdk. sfc Version 12.0.0.0 son günlerde çok karşılaşılan hatalardandır. Bu hata genelde sanal sunucu kullanımındaki bilgisayarlarda meydana gelir. Vmware, virtualbox gibi bir çok sanal sistemlerde bu hata sistem yapısı ile sql server’ın hata vermesine sebep oluyor. Eğer service pack paketlerinden bir yada bir kaç tanesini hiç yüklemediyseniz öncelikle service pack paketlerini sırasıyla


1


2


3


Şeklinde yüklemniz gerekiyor.


Hata sebebi


Could not load file or assembly ‘Microsoft.SqlServer.BatchParser, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified


 


Çözüm


Bu hatanın bir kaç farklı versiyonu bulunuyor. Verilen hatanın değer koduna göre aşağıdaki işlemleri yaparsanız, hata giderilmiş olacaktır.


  1. Assembly Name: Microsoft.SqlServer.BatchParser

  2. Version: 11.0.0.0

  3. Error Message: The system cannot find the file specified

Eğer C:\WINDOWS\ASSEMBLY klasörünü kontrol ederseniz versiyonları bulup aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.


SQL Server Version Assembly Version Number

SQL Server 2005 9.0.0.0

SQL Server 2008 10.0.0.0

SQL Server 2008 R2 10.0.0.0

SQL Server 2012 11.0.0.0

SQL Server 2014 12.0.0.0

SQL Server 2016 13.0.0.0

SQL Server 2017 14.0.0.0


Bu bilgiler ışından almış olduğunuz, en başda aldığınız hatayı tekrar okuyun. Aldığınız hatanın değerleri yukarıdaki tabloda verilen bir sürüm ile ilgilidir. Hangi sürüme ait bir hata değeri geldiyse, bu versiyona ait sql server kurulum paketinden kurmak.


Sql server zaten kurulu neyi kurmalıyız ?

SMO ve CLR yani SQLCLR olarak bilinen componentleri yeniden kurup hatanın giderildiğini görebiliriz.


SQL SERVER – SQL Server Native Client Nasıl İndirilir?


Makalede, Yerel İstemci hakkında konuştum, ancak şu anki hata için şu dosyaları indirmemiz gerekiyor:


X64 sürümü için ENU \ x64 \ SQLSysClrTypes.msi

X86 sürümü için ENU \ x86 \ SQLSysClrTypes.msi

X64 sürümü için ENU \ x64 \ SharedManagementObjects.msi

X86 sürümü için ENU \ x86 \ SharedManagementObjects.msi


Belirttiğim dosyaları hazır çalışan dvd yada iso dosyalarını sanal sürücü vasıtası ile bulabilirsiniz. Bazı durumlarda Microsoft güncellemesi ve service pack güncellemelerinde de bu dosyalar olabiliyor. Ancak var olan service pack güncellemelerindeki dosyaları tek tek yüklemek yerine paketi tamamen yüklemek daha faydalı olacaktır. Ayrıca bu makaleyi hiç sql server bilmiyormuş gibi düşünerek yazdım. Umarım işinize yarayacaktır.


 SQL SERVER – Error: Could not Load File or Assembly Microsoft. SqlServer. management. sdk. sfc Version 12.0.0.0

NHibernate OrderBy Random QueryOver Desteği

NHibernate OrderBy Random QueryOver Desteği ve ayrıca nhibernate için FreeTextExpression makalemizi okuyunuz.


NHibernate QueryOver Desteği


Veritabanından rasgele kayıtlar alabilmek için işimize yarayabilecek bir destek. Bu yüzden bu uzantıyı NHibernate QueryOver api ile kullanmak avantaj sağlayabilir.Microsoft SQL Server ile birlikte kullanacağım için kodlarımı bu şekilde revize ettim. Sql server ile kullanımında farklı teknojilerle ile birleştirmek ve sorgumuzu çok daha hızlı hale getirebilmek için bazı prosedürleri kullanabiliriz. Bunun dışında kullandığımız sorgunun index yapısının iyi olması gerekiyor. Diğer bir konu ise Sql server dışındaki diğer tüm veritabanı sistemlerine kolaylıkla uyarlanabilir olması.


 


Nasıl Çalışır ?


public static class NHibernateExtensions

public static IQueryOver<TRoot, TSubType> OrderByRandom<TRoot, TSubType>(this IQueryOver<TRoot, TSubType> query)

query.UnderlyingCriteria.AddOrder(new RandomOrder());
return query;public class RandomOrder : Order

public RandomOrder() : base("", true)public override SqlString ToSqlString(ICriteria criteria, ICriteriaQuery criteriaQuery)

return new SqlString("newid()");


 NHibernate OrderBy Random QueryOver Desteği

NHibernate 3.2 için FreeTextExpression

NHibernate 3.2 için FreeTextExpression


 


[Serializable]
public class FreeTextExpression : AbstractCriterion


private readonly string _propertyName;

private readonly object _value;

private readonly IProjection _projection;

///


/// Initializes a new instance of the class.

///


///The projection. ///The value. public FreeTextExpression(IProjection projection, object value)


_projection = projection;

_value = value;


///


/// Initialize a new instance of the

/// class for a named Property and its value.

///


///The name of the Property in the class. ///The value for the Property. public FreeTextExpression(string propertyName, object value)


_propertyName = propertyName;

_value = value;


public override SqlString ToSqlString(ICriteria criteria, ICriteriaQuery criteriaQuery, IDictionary<string, IFilter> enabledFilters)


var sqlBuilder = new SqlStringBuilder();

var columnNames = CriterionUtil.GetColumnNames(_propertyName, _projection, criteriaQuery, criteria, enabledFilters);


if (columnNames.Length != 1)


throw new HibernateException(“Contains may only be used with single-column properties”);


sqlBuilder.Add(“freetext(“)

.Add(columnNames[0])

.Add(“,”);


sqlBuilder.Add(criteriaQuery.NewQueryParameter(GetParameterTypedValue(criteria, criteriaQuery)).Single());

sqlBuilder.Add(“)”);


return sqlBuilder.ToSqlString();


public override TypedValue[] GetTypedValues(ICriteria criteria, ICriteriaQuery criteriaQuery)


var typedValues = new List();


if (_projection != null)


typedValues.AddRange(_projection.GetTypedValues(criteria, criteriaQuery));


typedValues.Add(GetParameterTypedValue(criteria, criteriaQuery));


return typedValues.ToArray();


public TypedValue GetParameterTypedValue(ICriteria criteria, ICriteriaQuery criteriaQuery)


var matchValue = _value.ToString();

if (_projection != null)


return CriterionUtil.GetTypedValues(criteriaQuery, criteria, _projection, null, matchValue).Single();


return new TypedValue(NHibernateUtil.String, _value.ToString(), EntityMode.Poco);


public override IProjection[] GetProjections()


if (_projection != null)


return new [] _projection ;


return null;


public override string ToString()


return ” freetext(” + (_projection ?? (object)_propertyName) + “,” + _value + “)”;NHibernate 3.2 için FreeTextExpression