11 Ocak 2017 Çarşamba

Windows 10 - 8 - 7 ürün anahtarı bulma

Windows 10 – 8 – 7 ürün anahtarı bulma


 


Windows ürün anahtarınızı nerede sakladığınızı unuttuysanız veya tamamen bilmiyorsanız, yanlızca kurulum sırasında giriş yaptıktan sonra windows 10 ürün anahtarı bulma diğer bir önceki versiyonu olan windows 8 ve windows 7 için ürün anahtarı bulma işlemi aynı script üzerinden yapılır. Aşağıda belirtilen çözümü adım adım uygulayın.Resimli olarak belirttim. Şimdi vir visual basic script dosyası ile Windows 10’un, Windows 8’in veya Windows 7’nin bilgisayara yüklenmiş olan serial nosunu ürün anahtarını göstermenin nasıl yapılacağını inceleyelim. Ürün anahtarınızı PC’nizde yüklü olan işletim sisteminden bulmak için scripti sizinle paylaşıyorum.


Windows 10 – 8 – 7 ürün anahtarı bulma


1- Notepad programını açalım.


2- Aşağıdaki kod bölümünü yapıştıralım.


 


Option Explicit  
 
Dim objshell,path,DigitalID, Result  
Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")
"Set registry key path
Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
"Registry key value
DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId")
Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData
"Get ProductName, ProductID, ProductKey
ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName")
ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID")
ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)  
ProductData = ProductName  & vbNewLine & ProductID  & vbNewLine & ProductKey
"Show messbox if save to a file  
If vbYes = MsgBox(ProductData  & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then
   Save ProductData  
End If
 
 
 
"Convert binary to chars
Function ConvertToKey(Key)
    Const KeyOffset = 52
    Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert
    "Check if OS is Windows 8
    isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
    Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
    i = 24
    Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
    Do
           Current= 0
        j = 14
        Do
           Current = Current* 256
           Current = Key(j + KeyOffset) + Current
           Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)
           Current=Current Mod 24
            j = j -1
        Loop While j >= 0
        i = i -1
        KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput
        Last = Current
    Loop While i >= 0  
     
    If (isWin8 = 1) Then
        keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
        insert = "N"
        KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
        If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
    End If     
     
 
    ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)
    
     
End Function
"Save data to a file
Function Save(Data)
    Dim fso, fName, txt,objshell,UserName
    Set objshell = CreateObject("wscript.shell")
    "Get current user name  
    UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")  
    "Create a text file on desktop  
    fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt"
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set txt = fso.CreateTextFile(fName)
    txt.Writeline Data
    txt.Close
End Function

 


3- Dosya bölümünden farklı kaydederek masa üstüne kaydetmeden bir verelim ve ismin sonuna .vbs formatını ekleyelim.Örnek Anahtarbulma.vps kaydedip kapatalım.


Windows 10 – Windows 8 – Windows 7 Ürün Anahtarı Bulma


4 – anahtarbulma.vps dosyasını çift tıklayarak açalım.Bize ürün anaharını gösteren bir kutu açılacakAşağıdaki ekran karşımıza gelecektir.Eğer yes butonuna basarsanız anahtarbulma.vps dosyasını kaydettiğiniz dizine windows serialinizi bir text dökümanı olarak kaydedecektir.Windows 10 – 8 – 7 ürün anahtarı bulma


Windows 10 – Windows 8 – Windows 7 Ürün Anahtarı Bulma 2Windows 10 - 8 - 7 ürün anahtarı bulma

5 Ocak 2017 Perşembe

Maximum request length exceeded Çözüm

Maximum request length exceeded Çözüm


Maximum request length exceeded çözüm


Exception Details: System.Web.HttpException: Maximum request length exceeded.

Stack Trace:

[HttpException (0x80004005): Maximum request length exceeded.]
System.Web.HttpRequest.GetEntireRawContent() +8772610
System.Web.HttpRequest.GetMultipartContent() +62
System.Web.HttpRequest.FillInFormCollection() +168
System.Web.HttpRequest.get_Form() +68
System.Web.TraceContext.InitRequest() +910
System.Web.TraceContext.VerifyStart() +143
System.Web.HttpApplication.AssignContext(HttpContext context) +118
System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) +464

Yukarıdaki hata genel olarak asp.net file upload sırasında karşılaştığımız durumlarda meydana gelir.Fileupload komponenti ile yaptığınız web sitelerinde yada application kullanımlarında bu kontrolün default upload değeri 4 Megabyte’dır.Bunun sebebi istem dışı kullanıcıların, hackerların sisteminize sızma ve force yöntemleri ile uygulamanızın güvenliğini sağlamak için Microsoft tarafıdan bu şekilde uygun görülmüştür.Eğer 4 MB üstü dosya yüklerseniz bu hatayı alırsınız.Genel sebebi dosya upload boyutu yada dosya upload sırasında geçirilen süreden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda IIS kullanıyorsanız aşağıdaki kod kısmını kendi web config sürümüne göre uygulayın.Aşağıdaki kod 240 saniye içerisinde 20 Mb dosya upload sınırını belirtir.


 


Aynı şekilde WebConfig içerisine


<system.web>
<httpRuntime executionTimeout="240" maxRequestLength="20480" />
</system.web>

Kodunuda eklerseniz probleminiz tam olarak giderilmiş olacaktır.


 


<system.webServer>
<security>
<requestFiltering>
<requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
</requestFiltering>
</security>
</system.webServer>


Maximum request length exceeded Çözüm