5 Haziran 2018 Salı

E Visa
My passport validity period covers the period"ll stay in Turkey.
I can prove that there is at least $ 50 per day for turnaround, hotel reservation and stay.
travel for tourism or business negotiations.
I have a valid supporting document (Schengen visa or valid residence permit, visa or valid residence permit for one of the countries of the United States, United Kingdom and Ireland). e-Visas are not accepted as supporting documents.
Tüm maddeleri dikkatlice okudum ve tamamını sağladığımı kabul ediyorum.


Number of Entries: Single Entry

Vize Harcı: 50 USD


E Visa

18 Mayıs 2018 Cuma

nicehash setting up miner donma çözüm

nicehash setting up miner donma çözüm işlemi için öncelikle Nicehash klasöründeki log dosyasına bakmanızda fayda bulunuyor. Çünkü setting up miner ekranında genelde bir kaç problemde donmaya sebep oluyor. Başlıca hatanın sebebide log dosyasından sizde okuyabilirsiniz. Bu hata en çok windows 10 işletim sistemindeki bilgisayarlarda oluyor.


nicehash setting up miner donma çözüm


Genelde log dosyasında şu şekilde bir hata ile karşılaşılıyor : UnzipThreadRoutine has encountered an error: Cannot determine compressed stream type. Supported Archive Formats: Zip, GZip, Tar, Rar, 7Zip


Bu hatanın sebebi bilgisayarınızda nicehashin indirdiği dosyaların sıkıştırılmadan çıkarabilecek bir programa sahip olmadığını söylüyor. Bunun sebebi windows 10 olan bilgisayarınızda winzip kurulu gelmesi ve bu programla ayar yapamamasından kaynaklıdır. Eğer winrar programınız yoksa indirip kurmalısınız. Eğer varsa winrar yada winzip ile sıkıştırılmış bir klasöre sağ tuş tıklayarak birlikte aç menüsüne girmek. Açılan menüde winrar programını seçerek bu hatayı geçebilirsiniz.nicehash setting up miner donma çözüm

16 Mayıs 2018 Çarşamba

C# Anonymous Type Kullanımı

C# Anonymous Type Kullanımı, salt okunur bir özelliği önceden tanımlamak zorunda kalmadan bir dizi salt okunur özelliğini tek bir nesneye birleştirmek için kullanışlı bir yol sağlar. Anonymous type adı visual studio tarafından oluşturulur ve kaynak kod düzeyinde mevcut değildir.  Tek kullanım için bir sınıf oluşturmak yerine  C# Anonymous Type Kullanımı daha kullanışlıdır.


Bir tür yada kod başlangıcından önce tanımlanarak kullanılmalıdır. Tanım yapılırken var kelimesi kullanılır. Object mantığında belli bir türü olmadan kullanıldığı için var kelimesi ile birlikte kullanılır.


var v = new Tutar= 3, Message = “Ekmek” ;


şeklinde kullanılır.


C# Anonymous Type Örnek Kullanımı


class Sqlogren

static void Main(string[] args)

AnonymousTypeKullanim("3", "Ekmek", 1);
Console.ReadLine();


static void AnonymousTypeKullanim(string tutar, string ozellik, int adet)var alisveris = new Tutar = tutar, Ozellik= ozellik, Adet= adet;

// Artık özellik verilerini almak için şimdi kullanabiliriz
Console.WriteLine("Tutar: 0 Ozellik: 1\n",
alisveris.tutar+ " " + alisveris.ozellik, alisveris.adet);

// Anonymous Type her sanal özel uygulaması vardır.

Console.WriteLine("ToString() == 0", alisveris.ToString());


Anonim tipler, genellikle, kaynak dizisindeki her nesneden özelliklerin bir alt kümesini döndürmek için bir sorgu ifadesinin select yan tümcesinde kullanılır. Sorgular hakkında daha fazla bilgi için, bkz: LINQ Sorgu İfadeleri.


Anonim tipler bir veya daha fazla genel salt okunur özellik içerir. Yöntem veya olay gibi diğer sınıf üyeleri geçerli değildir. Bir özelliği başlatmak için kullanılan ifade boş olamaz, anonim bir işlev veya bir işaretçi türü olamaz.


En yaygın senaryo, anonim bir türü başka bir türe ait özelliklerle başlatmaktır. Aşağıdaki örnekte, Ürün adlı bir sınıfın var olduğunu varsayalım. Sınıf Ürünü, ilginizi çekmediğiniz diğer özelliklerle birlikte Renk ve Fiyat özelliklerini içerir. Değişken ürünler, Ürün nesneleri koleksiyonudur. Anonim tip beyanı yeni anahtar kelime ile başlar. Bildiri, Ürün’ten yalnızca iki özellik kullanan yeni bir türü başlatır. Bu, sorguda daha küçük miktarda veri döndürülmesine neden olur.


Anonim türde üye adları belirtmezseniz, derleyici, anonim tip üyelerine, bunları başlatmak için kullanılan özellik ile aynı adı verir. Önceki örnekte gösterildiği gibi, bir ifadeyle başlatılan bir özellik için bir ad belirtmeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte, anonim türün özelliklerinin adları


var productQuery =

from prod in products

select new prod.Color, prod.Price ;


foreach (var v in productQuery)


Console.WriteLine(“Color=0, Price=1”, v.Color, v.Price);C# Anonymous Type Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı

C# XmlReader Kullanımı Asp.net ve Microsoft Framework içerisinde kullanılan Xml okumak için kullanabileceğimiz bir sınıftır. XmlReader kullanımı içerisindeki metodları tanımaya başlayalım. Nerede hangisini kullanabileceğimizi öğrenmeliyiz.


XmlReader Metodları


Read: Xml dosya üzerindeki verileri okumamızı sağlayan metodumuzdur.
Skip: XmlReaderın üstünde olduğu node’un alt child node’larını okumadan bir sonraki node’a geçebileceğimiz metodumuz.
MoveToNextAttribute: XmlReaderın okuduğu nodu’un alt node’un sahip olduğu değerler arasında bir sonraki değere geçmeye yarayan metodumuz.


Özellikler:


Name: XmlReaderın okuduğu node’un adını geri çevirir.


Value: XmlReaderın okuduğu node’un value değerini döndürür.


NodeType: XmlReaderın okuduğu  node’un belirtilmiş olan tipini geri döndürür.


C# XmlReader Kullanımı :


     using System.Xml;


            string result = “”;

XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(“C://sqlogren.xml”);

while (xmlReader.Read())


result += (xmlReader.Name + “=” + xmlReader.Value);


xmlReader.Close();


 


XmlReader ile xml dosyalarımızı okurken bazı ayarları devamlı geçerli olacak şekilde ayarlayabiliriz. Böylece tüm ayaları kod ile yapmaktansa devamlı bir ayar çerçevesinde tüm node için geçerli olabilecek şekilde yapılandırmış olacağız.


IgnoreComments: Xml dosyamızın yorumların okunup okunulmayacağını ayarladığımız bölüm.


IgnoreWhitespace: Xml dosyamızın içerik bölümünde bulunan boşluk karakterlerinin okunup okunmayacağını belirttiğimiz bölüm.


CheckCharacters: Xml dosyamızın karaklerinin içindeki doğrulama yapılıp yapılmayacağını belirttiğimiz bölüm.


Yukarıdaki ayarlarımızın xml dosyasına yapılandırılmış olarak nasıl çalıştığına birlikte inceyelim.


C# XmlReader Örnek Kullanım:


XmlReaderSettings xmlReaderSett = new XmlReaderSettings();

xmlReaderSett.IgnoreComments = true;

xmlReaderSett.IgnoreWhitespace = true;

xmlReaderSett.CheckCharacters = true;


string result = “”;

XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(“C://sqlogren.xml”,xmlReaderSett);

while (xmlReader.Read())


result += (xmlReader.Name + “=” + xmlReader.Value);


xmlReader.Close();


 


 C# XmlReader Kullanımı

15 Mayıs 2018 Salı

Bitkisel hayat nedir

Bitkisel hayat nedir ? : Beyin fonksiyonlarının tamamen kaybolması yalnızca solunum fonksiyonu çalışıyor olmasıdır. Ancak bilinç kapalı olduğu için kişi artık bakım hastasıdır.   Hastaya bakım çok önemlidir çünkü hasta acıktığını sudağını, bir şey istediğini söyleyemez. O anki pozisyonunu değiştiremez. Düzgün bakılırsa iltihap kapmaması engellenebilir. Doktor kontrolleri iyi yapılırsa uzun yıllar yaşama faaliyeti gösterebilir. Ancak makinaya bağlı şekilde yaşayabilir.


bitkisel hayat nedirBitkisel hayat nedir ? Kurtulma İmkanı Varmıdır ?


Bu tip hastalarda ekstra yaşadığı sağlık problemi yoksa öksürme fonksiyonunu tekrar kazanırsa yoğun bakımdan çıkarılır. Doktorun verdiği karar ile evde bakımına devam edilir ev tipi solunum cihazları ile bakımına devam edilebilir. Bu hastalık sağlık açısından ne kadar çok önemli bir durum ise ekonomik boyutu da bir bakıma önemlidir. Hastanın yoğun bakıma ihtiyacı olup olmadığı konusunda zaten aslı bizim hastamız olduğu için solunum desteği dışında akciğer problemi kalp damar sistemlerinin yeterince düzelmiş olması tansiyonu problemli ise normale dönmesi beklenir. Hastanın taburcu olma durumunda hastanede doktor tarafından hazırlıklarımı yapıp aile eğitimi vererek taburcu edilmektedir. Bunlar çoğu zaman yatalak hasta olarak kalma ihtimali yüksektir.


Bitkisel Hayatta İyileşme


Bir kısmı da bitkisel hayatta olup bazı fonksiyonları gelişebilecek düzeydedir. Bitkisel hayat nedir tam olarak anlaşılması için  beyin ölümünün olduğunu kanaate varıldığında ise vücudun fonksiyonları bir bir kaybetmesiyle başlar. Bir insanın beyin fonksiyonların öldüğünde o insan ölmüş olarak kabul ediliyor. Beyin ölmesi demek insanın yaşamında herhangi bir yaşam ibaresinin kalmaması demektir. Hasta doktor takibimde olup günde en az 2 – 3 kez muayene edilmesine rağmen muayene sonuçlarından sonuç alınamaması, refleks muayeneleri göz bulguları gibi yapılan testler de yapılmaktadır. Yapılan testlerde göz takibi önemlidir. Kornea denilen bir refleks vardır. Pamuk ucunu güzel temas ettirdiğimizde kırpma oluşur. Göz bebeğine ışık verildiğinde küçülme oluşur, iki yönlü bir olaydır. Işık göze girer sinire iletir ve algılar ışığında fazla olduğuna karar verip göze küçül diye mesajlar gönderir. Bu fonksiyonu olmayan hastalar, solunum cihazına bağlıdırlar. Günlük takiplerde solunum alıp vermesini de dikkat edilir.


Bitkisel Hayat Testleri


Bazen hastanın aldığı hafif nefes bile kaybolduğu görülür. Göğüste en ufak hareket yoktur ve bu durumda şüphelenme durumu ortaya çıkabiliyor. Acaba hasta öldü mü diye beyin ölümü klinik bir tanıdık doktor muayenesi ile bu kanaate varabilir. Beyin de kan akımı olmasa da herhangi bir elektriksel aktivite de bulunmayabilir. Beyin ölümü için çok ciddi bulgularla doğrulanarak karar verilebilir. Önemli testlerden bir tanesi de solunumun olmadığıdır. Hiçbir hareketin bulunmaması hiç kırpmanın olmaması durumudur. Aslında o kadar çok aşamaları vardır ki nefes almasa da beyin ölümünü  %100 kanıtlamaz.


Kan akışı analizi  denilen atar damardan alınan kanın oksijen özellikle karbondioksit değerlerine bakılır. Buda çok önemlidir karbondioksit gazının kandaki diğeri 60 mm Hg Üstüne çıktığında solunum merkezi uyarılır. Karbondioksit arttığı mesajı vererek akciğerlerdeki diyafram kasına nefes al emri gönderilir. Hasta nefes alır eğer öldüyse karbondioksitin yüksekliğini algılamadığı gibi emirde gönderemez. En güçlü kesin testtir. Buda kayda geçirilerek apne testinin pozitif olması bir bölümünün olması demektir. Eğer karbondioksit 60 mm Hg  ise negatiftir ve test bir süre sonra tekrarlanır.


Ek testlerden birinin mutlaka ve kesinlikle yapılır. Beyin ölümünün gerçekleşmesi açısından vicdanen de rahat etmesi gerekmektedir. Bu dallardaki bütün doktorların ve uzmanların ölümüne kanaat getirmesi gerekmektedir. Buda çok önemli bir durumdur. Bu ölümünden sonra ailenin onayı ile birlikte organ nakil işlemleri de bu aşamadan sonra başlatılıyor. Bazı aileler ise organ bağışını kabul etmiyor. Yasada fişi çekmeye izin vermiyor. Tedavi devam edilmemesini belirtiyor. Hem ölmüş hasta hem de tedavi uyguluyorsunuz. Bu bir bakıma da çelişkili bir durumdur. Ama kurallara uymak zorundasınız. Aile eğer bağışı kabul ettiğinde organlar alınarak işleme son veriliyor ve bu organların ihtiyaç duyan insanlara verilmesi de çok önemli hayati bir değer niteliğindedir. Sonuçta giden bir can da olsa kurtulan yine bir can oluyor beyin ölümü gerçekleşen kişilerde fişi takılı kaldığı kadar yaşabiliyor. Yasalar kalbi durana kadar sonuna kadar beklememiz gerektiğini hükmetmiştir.


bitkisel hayat nedir 2


Dünyada Bitkisel Hayat


Dünyada bu yaşam süresinin, 21 gün süren bir rekor olduğu bilinmektedir. Aslında insanların çoğu hasta öldü diyorlar ama bir taraftan da vücut fonksiyonları bir süre daha çalışabiliyor. Bunun nasıl bir durum olduğunu merak ediyorlar vücudu beyin idare ediyor. İnsanın tüm bedenini dengede tutan hormonlar var. Bunların merkezi idaresi ise beyindir ve beyinden bu hormonların salgılanmasını sağlayan hipofiz den gelen hormon düzeyinde emirler vardır hormon geliyor böbrek üstü bezini uyarıyor. Böbrek üstü bezi de yine hormon üretiyor böbrek üstü bezinin tiroit bezinin kendilerine ait ufak depoları vardır. Beyinden emir gelmeseydi o depolar bir süre daha idare ediyor. O süre içinde o depolar bitince destek verseniz de çalışma özelliğini kaybetmektedir. Aileler organları vermediğinde hormonlar 5 – 6 gün içinde ölmektedir. İlaç verseniz de vücut artık cevap veremez duruma geliyor. Ancak ülkemizde ne yazık ki vicdanen de psikolojik açıdan da aile kabullenemiyor. Hala bir ümidin olduğunu düşünüyorlar oysaki bunun hiçbir dönüşü yok.


 


 Bitkisel hayat nedir

Omurga hastalıkları

Dünyada kalp rahatsızlıkları ve kanserden sonra en çok iş gücü kaybına yol açan hastalıklar omurga rahatsızlıklarıdır. Hatta bunların diğerlerine göre farklı bir iş gücü kaybı söz konusudur. Hastalık bir kere başladıktan sonra sık tekrar edip, güç kaybı oluşuyor. Bir ara düzelir gibi olup çok sık sık tekrarlanmasından kaynakları problemi oluşabiliyor. Dolayısı ile gerek sosyal yaşantımızda gerekse iş yaşantımızda son derece önemli.Omurga Kullanımı


Bilindiği gibi ilk yaşam sularda başlarda başlamış. Sonra canlılar karaya çıkmış. Karaya çıktıktan sonra insanın insan olmasının en önemli faktörü 4 ayaktan kurtulup iki ayak üzerinde kalmasıdır. Dolayısıyla onu iki ayak üzerinde çıkartan omurga sistemidir. Bilindiği gibi bu omurga sistemi yere paralel duruyor.Bizi ayakta tutan bir iskelet sistemi var. Bizi yalnızca ayakta tutan iskelet sistemi değil aynı zamanda bunun çevresinde çok güçlü bağ dokusu dediğimiz aynı zamanda adalelerde desteklenen bir sistemdir. Bunun yanında omurgayı bir iskelet olarak görmemek lazım.Omurların arasında kıkırdaklar bulunur. Boyun tarafından başlayıp kuyruk sonuna kadar giden bir yapıdır. Diğer leğen kemiği dediğimiz yapıda ayaklarımızın desteğiyle omurgaya yüklediğimiz kısıma bağlıdır. Omurganın yapısına baktığımızda kemikler arasında sarı kıkırdaklar bulunuyor. Kıkırdak bir yapı bulunuyor beyinden gelen emirleri vücut kısmında kollarımızda sırt kısmında iç organlarımıza beldede gerek iç organlarımıza gerekse ayak ayağımıza doğru ileten sinirlerin çıktığı deliklerden oluşuyor. Bu sinirlerin olduğu organlara emir vererek vücudun çalışmasını sağlıyor. Beyinden gelen emirleri çalıştıran sistem sinirler olarak omurgamız içerisinde çok iyi korunmuş durumdadır. Bu yapının en önemli özelliği dik olduğu için gün boyunca çalışan insan da bütün yükün aşağı doğru ağırlığın üçte ikisini gövdenin sürekli taşımasıdır. Bu yükü taşınması dolayısıyla gün içerisinde ciddi stres ve travmalara sert hareketleri maruz kalmaktadır. Bir binanın temeli gibi düşünebiliriz omuriliğe doğru gün içerisinde biz onlara kötü hükmedersek kötü şeyler olur iyi hükmedersek sonuçlar olur.


Omurga hastalıkları nasıl başlar


Çok spontane kendiliğinden ortaya çıkan bazı hareketleri yaparsak bozulma ve omurilik rahatsızlarına sebep olabilir. Özellikle çalışma yaşantımızda evde bir takım alışkanlıklar edinme şeklinde daha gözden geçirip daha iyi yaparak omuriliğe fayda sağlayabiliriz.


Omurga hastalıklarını ne zaman hatırlayabiliriz?


Ne zamanki bir omurilik rahatsızlığına yakalanırsak, o zaman bu bizim canımızdan bir şeyler götürdüğü zaman aklımıza geliyor. O zaman daha dikkatli olunabiliyor. Gerçekten de yük binmesi, küçük travmalar, küçük darbeler, ters oturma, yamuk oturma, tek elinde telefon diğer elinde bir laptop yamuk durma gibi travmalarla bu dejeneratif bozulmalar başlayabiliyor.Hangi hareketlerde omurga hastalıklarına sebep oluyor


Omurga hastalıklarına genellikle bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz, birçok dejeneratif bozulmalar içerisinde en çok oturan kişiler de görülür. Sürekli masa başında oturarak çalışanlarda görülür. Tabii her oturan da bu hastalığa olacak diye bir durum söz konusu değil. Günlük olarak muhasebeciler ve bankada çalışanları, makine başında çalışanlar, bilgisayar yazılım uzmanları gibi teknik işlemler yapan kişi gruplarını çok fazla görülür.


Omurga hastalıklarından korunma


Fakat bazı kişiler kendilerine iş dışında vakit ayırabilir ise, spor egzersizler ve yürüyüşle omurgayı dinlendirebiliyorlar. Onlarda bu omurga rahatsızlıkları daha az görülebiliyor. Bazı durumda yapısal bir rahatsızlık olması söz konusudur. Bunu araştırdığımızda söz konusu aynı aile birden fazla kişide omurga rahatsızlıkları rastlananlar da genelde genetik bir yapısı bulunabiliyor. Aslında omurga rahatsızlıkları genetik bir rahatsızlık olmayıp aile içerisinde birden fazla kişi de görülme durumlarında ailenin oturma yapısı omurga yapısını bozabilecek hareketlerden kaçınmaması ve bunu sürekli hale getirmesinden kaynaklı oluşabilir. Bu da ailede bir veya birden fazla kişi de omurga rahatsızlıklarına omurilik rahatsızlıklarında sebep olabiliyor. Bu durumda insanların kendilerini daha fazla egzersiz daha fazla omurga ve omuriliklerini dinlendirme ile normal bir yapı içerisinde hareket etmeleri anlamını taşıyor. Eğer kendine çok fazla vakit ayıramayan ayıramayacak durumda olan kişiler için bu rahatsızlığın tekrarlaması bu rahatsızlığın daha ilerlemesi söz konusu olabilir. Bu durumda egzersiz ve spor yapılması özellikle tavsiye edilmektedir.


Omurga hastalığı sebepleri


İkinci bir faktör kilo, bir erkek 90 kilo olursa üçte ikisini bel kısmındaki bölümün bel tarafındaki omurganın taşıması anlamına geliyor 35 40 yaşındaki son sonra alınan kilo daha fazla etkiliyor.


 


Ağır kaldırmak bel fıtığı etkiler mi


 Ağır kaldırmak bel fıtığı etkiler mi  ? Hastalığın tetikleme açısından etkilidir. Fıtık başladıysa ağır kaldırmak ve ani hareketler tetikler. Ama bunun dışında bazen hastalar ağır kaldırdığını düşünerek fıtık olduğunu söyler. Ancak mu geri dönerek bunu geçirmek mümkün değil. Bel ve boyun fıtıklarında başlangıcı tetiklemesi açısından çok önemlidir.


Sağlıklı bir omurgadaki yapı çok aniden çok hızlı bir şeyle bozmak mümkün değildir. Bazen şiddetli bir ağrı dönem olabilir. Bunu belirtmek gerekiyor. Her sağlıklı insan hayatından 3 ila 5 kere özellikle bel açısından böyle 3 günlük 5 günlük bir haftalık ağrılı dönem geçirmesini mümkündür.


Omurgada yapısal bir bozukluk bir hastalık, ağrı olduğu zaman yattığınızda 2-3 dakika sonra tekrar geçecek gibi durum söz konusu değil. Bu ağrı omurilik ile birlikte bir hastalıksa devamlı devam edebilecek ağrılarla kendini gösterebilir. Tabii yaşlara göre risk faktörü değişebiliyor. Bu noktada bazı romatizmalı hastalıklar bel ve omurilik ağrılarına benzeyebilmektedir.


 Omurga hastalıkları

Bebekler için mama tarifleri

 


Bebekler için mama tarifleri: Bebeklerin gelişimi ve sağlığı açısından  mamalar anneler için kurtarıcı bir görev üstlenmektedir. Bebeklerin ek gıdalara geçiş sürecinde sütten kesilme aşamasında katı gıdalara alıştırılması durumunda gaz, ishal sorunu, kabızlık gibi bir takım sorunların ortaya çıkması neticesinde bebeklerin hem bağışıklık sisteminin güçlü olması, hem de sağlıklı bir biçimde beslenmesini temin edebilmek amacıyla mama ile beslenmesi son derece önemlidir.


Bebekler için mama tarifleri 2


 


Bebeklere Mama Hazırlama


Bebeklerde ishale karşı tuz,  şeker erik karışımı, eczanelerde hazır satılmaktadır.


Bir su bardağı kaynatarak soğumuş su,


İki çorba kaşığı şeker,


Bir çay kaşığı tuz,


Bir çay kaşığı yemek karbonatı.


Bebekler için mama tarifleri -2


Bebeklere meyve püresi yapmak içinde :


Diğer gıdalara geçişin ikinci ayında bebeklere önceden diğer tüm meyvelerin tatlandırılması ve alıştırılması olmalıdır.


 


Bebekler için mama tarifleri 1


Soyulmuş bir elma,


Yarım muz,


İki kuru incir,


Yarım su bardağı suda kısık ateşde pişirilir


10 veya 15 dakika bekledikten sonra pişince cam bir kapa konur ve püre haline getirilerek hazırlanır.


Bebekler için mama tarifleri 3


Bebekler için mama tarifleri – 3


Ek besinlerin bebeğinizin 2. ayında  sütlü maydanoz yapımı için:


2 çorba kaşığı irmik,


2 çay bardağı su ile pişirilir.


Tam pişince yarım çay bardağı süt ilave edilir,


1 çay kaşığı  ince kıyılmış maydanoz eklenir. Hazır hale getirilir.


Bebekler için havuç püresi yapımı:


Tam bir havuç


Yarım litre suda pişirildikten sonra püre haline getirilir, içine kızarmış ekmek bir yemek kaşığı ufalanmış peynir,


Bir tatlı kaşığı zeytinyağı eklenir ve hazırlanır.Bebekler için mama tarifleri ve daha fazlası için sitemizi devamlı ziyaret edin.


 


Ispanak püresi yapımı:


Bir buçuk su bardağı sebze suyuna bir çorba kaşı pirinç unu ilave ederek 15 veya 20 dakika pişirilir üzerine de iki çorba kaşığı haşlanmış elde küçük parçalara ayrılmış. Ispanak eklenerek 5 dakika daha pişirilir daha sonra rendelenmiş peynir ve bir tatlı kaşı zeytinyağı eklenir ve hazırlanır.


 


Yoğurtlu sebze çorbası yapımı: Bir kepçe yoğurt bir patates bir yemek kaşığı buğday ve pirinç unu bir yemek kaşığı sıvı yağ bir tutam tuz yoğurt ile sulandırılarak Sebzeler doğranır tahıl grubundan pirinç unu ilave edilerek pişirilir.


 


Sebze çorbası yapımı: Bir küçük havuç bir orta boy patates bir orta boy domates bir yemek kaşı pirinç veya mercimek bir yemek kaşı sıvı yağ bir tutam tuz sebzeler küçük küçük doğranıp dan sonra bir yemek kaşı tahıl unu bir yemek kaşı sıvı yağ ve bir tutam tuz konularak hazırlanır.


 


Karışık sebze maması yapmak içinde üç fincan su bir tutam tuz iki orta boy havuç bir orta boy patates biraz ıspanak, 40 dakika ağzı kapalı bir tencerede pişirilir. Cam süzgeçten geçirilerek hiç ezmeden sebzeleri suyu bir kaba alınır bir çay kaşı irmik ilave edilerek beş dakika kaynadıktan sonra bir hafta sonrada havuçlar patatesler ezilerek bir püre  kıvamına getirilerek can süzgeçten geçirilir. İçine irmik katarak hazırlanır. Bu karışıma ek olarak maydanoz ıspanak, domates, enginar, brokoli gibi faydalı Sebzeler ve besinler eklenerek zenginleştirir. Bebeklere sebze suyu da yapabilirsiniz 1 litre su bir havuç bir patates bir dilim kabak birkaç yaprak marul bir elma kabuğu biraz ıspanak bunları kısık ateşte kaynatarak pişirilir ve hazırlanır bebekler için ideal bir besindir ve vitamindir.


 


Özellikle bebeklere meyveleri tattırarak, meyvelerin tadını almalarını sağlamak faydalı olacaktır, vitamin açısından, daha sonraları püre yapımına geçiş sürecinde meyvelerden yapılan püreyi bebekler, daha çok sevecektir, bunun dışında bebeklere faydalı protein açısından zengin sebzeler verilmesi büyümesine sağlığına da faydalı olacaktır.


 


 Bebekler için mama tarifleri